Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jurij Mihelič

Vseh ključnih besed je 230, ki se skupaj pojavijo 319 krat.
64 ključnih besed (27.83 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 153 krat (47.96 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x3.92%Linux
4x2.61%algoritmi, računalništvo, algoritem, računalništvo in informatika, diplomske naloge, urejanje, graf, izomorfizem
3x1.96%datotečni sistem, zbirnik, univerzitetni študij, programski jezik C, emulator
2x1.31%integracija, podobnost, podatkovno-pretokovna arhitektura, mera podobnosti, obratni inženiring, energija, razdalja urejanja, poravnava nizov, primerjanje nizov, optimizacijski problem, različnost, podnebne spremembe, uravnavanje napetosti, energetska učinkovitost, uravnavanje frekvence, prilagajanje, računalniški sistem, poraba energije, varčevanje z energijo, procesor, globalno segrevanje, testiranje, zeleno računalništvo, programiranje, okolje, emisije, najdaljše skupno podzaporedje, odvisni tipi, pravilnost programov, programski jezik Idris, veriga blokov, ALGator, sinteza, digitalni, sistemski klic, mikrofluidika, biočip, kopiraj ob pisanju, deduplikacija, odločitveni problem, računska zahtevnost, ptrace, prestrezanje, sledenje, NP-polnost, uganka, prevedba, navidezni stroj, podgraf, emulacija
1xarhiviranje, Maxeler Technologies, Partner, Maxeler, grafni algoritmi, evalvacija polinomov, Iskra Delta, kovanci, dvojno razpošiljanje, požrešno, nahrbtnik, enojno razpošiljanje, večkratno razpošiljanje, CP/M, Z80, posli, aktivnosti, zbiranje podatkov, matrično množenje, matrični algoritmi, tolmač, Forth, Kruskal, hibridizacija, ohranitev, SIC/XE, sistemsko programiranje, programska oprema, programski jezik, algoritem., drevo, sistemska programska oprema, SicTools, podatki, NET platforma, Platform Invocation Services, visokošolski strokovni študij, Win32, Automation, .NET interoperabilnost, Component Object Model, SIC, povezovalnik, self, javascript, java, prototipi, objekti, razredi, lua, računalnik, računanje predpon, končni avtomati stanj, k-grami, generiranje algoritmov, pomnilnik, dodeljevanje pomnilnika, objektno-orientirano, porazdeljevanje, merjenje zmogljivosti, operacijski sistem Windows, požrešni algoritem, izčrpno preiskovanje, razveji in omeji, zaprto-kodni programi, transakcija, digitalno podpisovanje, kriptografske zgoščevalne funkcije, Merklovo drevo, zaporedno združevanje podatkov, blok, iskanje v širino, eksperimentalno ovrednotenje, časovna zahtevnost, aritmetika poljubne natančnosti, rekurzija, spletna aplikacija, problem razmestitve, Fibonaccijeva števila, PyBind11, razširitveni modul, paket, Python, NetworkX, kriptografija, digitalno ohranjanje, BSC, Binance Smart Chain, Uniswap, Trader Joe, PancakeSwap, BNB Smart Chain, Avalanche, povezovanje, nalagalnik, standardna knjižnica, arbitraža, medverižna arbitraža, DeFi, finance, optimizacija, internetna vsota, vektorizacija, NES, igralna konzola, prikaz koncepta, zmogljivost, eBPF, XDP, posredovanje paketov, pospeševalnik, sedežni red, podgrafni izomorfizem, Ethereum, GDPR, Hyperledger, razpošiljanje, večkratno razpošiljanje, Veriga blokov, igra Less, alfa-beta rezanje, algoritem minimaks, drevesno preiskovanje Monte-Carlo, analiza, evalvacijska funkcija, anotacije, obdelava anotacij, hitrost, prostor na disku, optimizacija promocij prodaje, amazon, algoritmi prodaje, čiščenje, terminal, generiranje kode, Java, javac, hitro urejanje, časovna vrsta, k najbližjih sosedov, brezkonfliktno skupinsko urejanje, aplikacijski programski vmesnik, IntelliJ, CRDT, Terka, storitev, štetje, grafi, omrežja, teorija grafov, podatkovna baza, trikotniki, razdalja, permutacija, OCR, ekstrakcija, dinamično prilagajanje časa, vzporedni algoritem, dinamično programiranje, PDF, močnostni transformator, zaporedje, NP-težkost, večciljna optimizacija, genetski algoritem, napovedna analitika