Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tomaž Dobravec

Vseh ključnih besed je 314, ki se skupaj pojavijo 502 krat.
67 ključnih besed (21.34 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 255 krat (50.8 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
28x10.98%diplomske naloge
27x10.59%računalništvo
17x6.67%računalništvo in informatika, univerzitetni študij
11x4.31%visokošolski strokovni študij
9x3.53%Java
6x2.35%algoritmi, CUDA
5x1.96%Android
4x1.57%optimizacija, JavaScript
3x1.18%programska oprema, prevajalnik, prevajalniki, ALGator, jQuery, varnost, zbirni jezik, objektne datoteke, NetBeans
2x0.78%C++, zlonamerna programska oprema, varnost mobilnih naprav, računalništvo in matematika, statične knjižnice, ubuntu, redka matrika, linux, dinamične knjižnice, analiza omrežnega prometa, detekcija botnetov, teorija grafov, Sobelov operator, zbirnik, program Android, konvolucijska maska, botnet, računalniška varnost, zaznavanje znakov, razhroščevalnik, automake, lahka virtualizacija, vtičnik, vizualno programiranje, SVG, GNU/Linux, Arduino, sodniški sistem za programske naloge, vsebniki, igralna palica, vzporedni algoritmi, programski jezik C, genetski algoritem, autoconf., gramatika, problem trgovskega potnika, mobilna aplikacija, spletni vmesnik, računalnik SIC/XE, vizualizacija podatkov, D3.js, linearno programiranje, podatki, urejanje, MySQL, zložna koda, java
1xkrmiljenje, identifikator, AIMP, glasba, funkcijski slog, množenje redkih matrik, LED trakovi, sestavljeni identifikator, najbližji par točk, konveksna ovojnica, Hamiltonov cikel, algoritem razveji in omeji, C# aplikacija, algoritem najbližji sosed, GPE procesiranje, oddaljen dostop, kriptografija javnih ključev, digitalni certifikat, pretvornik, SIC, Pentium, SIC/XE Intel, dvostopenjsko overjanje, SSL, povezava med računalnikoma, primerjava slik, hitro, vzporedno, HTTPS, univerzalno unikatni, računska geometrija, Bruteforce, iskanje v nizu, Boyer-Moore, Turbo-Boyer-Moore, Knuth-Morris-Pratt, Rabin-Karp, vzorec, štetje referenc, Vstopna točka navideznega stroja, Javanski navidezni stroj, čiščenje pomnilnika, označi-počisti, prepisovanje, označi-strni, Horsepool, Berry-Ravindran, pohitritev, GPE, pthreads, NVIDIA visual profiler, programska knjižnica, vzporedno procesiranje, CPE, migracije, Quick Search, Apostolico-Chrochemore, vmesniki, evolucijski algoritem, metode, x86, ocenjevanje kakovosti algoritmov, iskanje robov, računalniška grafika, Houghova transformacija, interpolacija, konvolucija, perpektivna transformacija, računalniški vid, iskanje objektov, rentgensko slikanje, razlika Gaussov, rentgenogram, srce, povečanje srca, kardiomegalija, prezentacijska projekcija, Gaussova eliminacijska metoda, gradient, odvod, slika trdega diska, kloniranje trdega diska, operacijski sistem Linux, strojna oprema, Houghova linearna transformacija, topografska karta, varnost aplikacij, optimizacija spletnih strani, vdori, slovarji, zaznavanje objektov, tipala, Prewittov operator, Bellman-Fordov algoritem, minimalne poti, Floyd-Warshallov algoritem, minimalno vpeto drevo, XML, Primov algoritem, iskanje v širino, matrika cene, spletni sistem, avtomatsko ocenjevanje kakovosti algoritmov, metoda notranjih točk, matrika, sosedna matrika, istovetnost, podatkovna baza, DTD, koncepti iger, mobilne igre, sistem, intenziteta slike, Robertsov operator, Cannyev operator, operacijski sistem Android, urejanje nizov v izvršljivih datotekah, shema XML, DOM, XLink, XPointer, format ELF, računalniški sistemi, Perl, XQuery, LINQ, Moodle, pravilnost nalog, Docker, sodniški sistem, SQL, poizvedovalni jeziki, predkupna večopravilnost, operacijski sistemi, 8-bit, mikroprocesorji, Algator, vgradni sistemi, PHP, algoritem, testno orodje JUnit, testno orodje Mockito, avtomatsko testiranje, Testiranje programske opreme, kriptovalute, omrežje Bitcoin, testno orodje Espresso, k-strežnikov, razširjanje, stiskanje, Huffman, Lempel-Ziv, Burrows-Wheeler, ZX Spectrum, mikrojedro, Fourierjeva transformacija, Linux, kompleksna števila, N-ti primitivni koren enote, diskretna Fourierjeva transformacija, hitra Fourierjeva transformacija, jedro, operacijski sistem, spletni servis, zahteve, Spring Boot, testiranje, prekinitve, C, Bluesteinov algoritem, osnova 2, algoritem Markovega grozdenja, Dijkstrov algoritem, algoritem medsebojnega pritiska, matrika sosednosti, ogrodje Django, datoteka JSON, Floyd Warshallow algoritem, Bellman Fordov algoritem, deljena osnova, osnova 4, metrični prostor, grozdenje, iskanje najkrajših poti, veriženje blokov, jvm, SIC/XE, Spletni sistem za izdelavo uporabniških navodil, FPGA, procesor, simulator, povezovalnik, uporabniška navodila, spletna aplikacija, JSF, meritve, WildFly, javanski navidezni stroj, Java EE, vstopna točka navideznega stroja, kriptografske valute, kriptografske funkcije, predloge, lambda, HTML, AJAX, optimizacijske metode in algoritmi, Kotlin, JSON datoteke, scrypt, transparentnost, anonimnost, distribuirana valuta, dereguliranost, bitcoin, čebele, zlivanje, sistemsko programiranje, računska zahtevnost, jedro Linux, simulacija, primerjava algoritmov, razvrščanje procesov, empirična računska zahtevnost, genetski algoritmi, integracija, avtomatizacija, sinhronizacija, predajanje podatkov, pretokovno programiranje, zasnova modela, urejanje podatkov, grafična kartica, časovni dodeljevalnik, hitro šifriranje, datoteke, čete, čebelnjak, nadzor, CTR, AES, bločne šifre, časovni razvrščevalnik, kriptografija, OpenCL, bitne rezine, metoda simpleksov