Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Boštjan Slivnik

Vseh ključnih besed je 240, ki se skupaj pojavijo 383 krat.
49 ključnih besed (20.42 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 192 krat (50.13 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
25x13.02%računalništvo
24x12.5%diplomske naloge
16x8.33%visokošolski strokovni študij
14x7.29%prevajalnik
9x4.69%računalništvo in informatika
8x4.17%univerzitetni študij
4x2.08%Java, C++
3x1.56%interpreter, vzporedno programiranje, zbirnik, funkcijsko programiranje, porazdeljeni algoritem, Python
2x1.04%podatkovno-pretokovno programiranje, funkcijski programski jeziki, Haskell, PL/SQL, atomični model odseka, Oracle SQL, podatkovno-pretokovno računanje, OpenCL, knjižnica, SIC, Windows Phone, sintaksna analiza, LLVM, graf prehodov aplikacije, model interakcij komponent, SignalR, obvestilo, WCF, Windows Phone 8, GCM, Git, WNS, paralelizacija, Flex, Android, Graphviz, obveščanje, triangulacija, potisno obveščanje, Maxeler, navidezni stroj, programski jezik, prevajalniki, generator, optimizacija
1xstiskanje podatkov, predolge vrstice, lomljenje vrstic, generator sintaksnih generatorjev, LALR, programski jezik PHP, urejevalnik kode, kontekstno neodvisne gramatike, ukazna vrstica, algoritem LZW, magisteriji, omrežje enakovrednih subjektov, porazdeljeni sistemi, drevo najkrajših poti, tehnologija Java RMI, ogrodje porazdeljenih algoritmov, porazdeljeni sistem, algoritem Re-Pair, metoda za stiskanje s pomočjo bisekcije, len, najmanjši k-center, simulacija, GUV, algoritem, gnojilo, dozirna črpalka, avtomatizacija akvarija, merjenje hitrosti, MRuby, porabljena pasovna širina, diskretna simulacija, funkcijski, Ruby, vmesna koda LLVM, izvršljiva datoteka, iskanje MWT, CUDA, PlanetLab, Turingov stroj, konveksna ovojnica, MWT, Kaleidoscope, ravninski graf, strogost, neskončen trak, BASH, XML, enotni vmesnik servisov, maksimalno pokritje grafa s trikotniki, NP-težek problem, optimizacijski problem, uporabniški vmesnik, zagotovilo napredovanja, programski transakcijski pomnilnik, nadzor sočasnosti, slabosti zaklepanja, pregled področja, servisni program, protokol Modbus, nalagalnik, HIP, objektna datoteka, pozicijsko neodvisna koda, povezovalnik, GPS, zaščitni rele, mobilno omrežje, celični ID, lokacijsko osnovane storitve, Octeon DKA, strojna pospešitev regex, redke tabele, razvojno okolje Delphi, LR tabele, redke matrike, zgoščevanje redkih tabel, OLE Automation, Microsoft Excel, SSH, SCP, vzporedno izvajanje, grafični uporabniški vmesnik, geografija, reke, podatkovno pretokovno programiranje, preprečevanje smrtnih objemov, enoten model opravil, PCRE, Slovenija, analiza sopojavljanja, tipizacija, hidromorfološki tipi, hidromorfološke spremenljivke, hidrologija, odzivni čas, Podatkovne baze, domensko specifičen jezik, vzporedni programski jeziki, vzpredno programiranje, Chapel, programski jeziki, vgrajeni analizator, Brainf*ck, c++, gramatika, jeziki, Julia, X10, emulator, Game Boy, Elm, React, strojna koda, OpenACC, MMIX, SIC/XE, Prevajalnik, GPE, WebAssembly, FPGA, granularnost, konvergenca ranga, JIT, čas izvajanja, OpenMP, podgrafni izomorfizem, obratno inženirstvo, obratno prevajanje, slabogramje, paralelizem, računalniška arhitektura, zlonamerna koda, FreeRTOS, linearno tropsko dinamično programiranje, lambda račun, končni avtomat, števec, refleksija, obratni inženiring, x86 zbirnik, ASProtect, DarkComet, JavaScript, sintaksa, leni izračun, sintaksni analizator, kontekstno odvisni redukcijski sistem, kontekstno odvisne redukcije, upravljanje s pomnilnikom, čistilec pomnilnika, izposoja, TIM, lastništvo, štetje referenc, kontekstno odvisni jezik, kontekstno odvisna gramatika, B+ drevesa, tropski polkolobar, podatkovno omrežje, dinamična replikacija, SQL, SUPB, KNG, KORS, zložna koda, ORM, puščanje pomnilnika, preiskovanje, Docker, horizontalno skaliranje, Gram-Schmidt, Intel Xeon Phi, skaliranje, heterogeno programiranje, semantika, Swift, Atheris, SYCL, Spletni strežnik, log datoteke, Stockfish, Akka, OpenStack, AWS, migracija šahovskega stroja v oblak, računalniški šah, klikotok, osejevanje, podatkovna baza, računalništvo v oblaku, Fast Spread