Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Gordana Schmidt

Vseh ključnih besed je 80, ki se skupaj pojavijo 119 krat.
17 ključnih besed (21.25 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 56 krat (47.06 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
17x30.36%ustvarjalni gib
5x8.93%plesna vzgoja
4x7.14%gibalne dejavnosti, gibalne igre
2x3.57%ples, domišljija, kurikulum, plesna dramatizacija, podaljšano bivanje, gibanje, vodena vizualizacija, ustvarjalnost, tehnike, sprostitev, masaža, stres, gib
1xsproščanje, ustvarjanje, program Mali sonček, gibalne sposobnosti, joga, učni načrt, glasba, izkušnje, učenje matematike, improvizacija, zgodbe, dihanje, prilagajanje na vodo, sprostitvene urice, tibetanske vaje, didaktične kartice, hipoaktivni učenci, plesne igre, učni pristop, tehnike sproščanja, metodika, učne priprave, otroški plesi, folklora, balet, obredi, stare kulture, gibalni razvoj, zgodovina, aktivno učenje, participacija, gledališka uprizoritev, gledališče, sodelovanje, književnost, plesno ustvarjanje, ustvarjalno gibanje, agresija, komunikacija, metode, zgodovina plesa, celosten razvoj, Tibetančki za otroke, dotik, gibalne in sprostitvene dejavnosti, spodbude, folklorna dejavnost, zgodba, učitelj, glasbena ustvarjalnost, terapija, medpodročno povezovanje, učenje tujega jezika, narava, plesna ustvarjalnost, glasbena pravljica, ljudska pesem, ljudski ples, ljudske igre, vmesni model, celostni razvoj, umetnost, joga za otroke