Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Sabina Kolbl Repinc

Vseh ključnih besed je 23, ki se skupaj pojavijo 23 krat.
0 ključnih besed (0 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 0 krat (0 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
1xfizikalno-kemijski parametri, test BMP, bioplin, anaerobna razgradnja, metan, motnost, spektrofotometrija, kakovost vode, anorganske snovi, organske snovi, sirotka, požarna varnost, hidravlično modeliranje, vodovod, VOI, magistrsko delo, hidravlična analiza, vodno zajetje, vodni udar, vodna oskrba, razbremenilnik, vodohran, gradbeništvo