Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Milena Blažič

Together there are 253 keywords, that are appearing 330 times.
44 of them (17.39 % of all) appear more than once, together appearing 121 times (36.67 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
8x6.61%mladinska književnost
6x4.96%fantastična pripoved
5x4.13%morfologija pravljice, bralna pismenost
4x3.31%vrtec, slikanica, pravljica
3x2.48%književna vzgoja, pripovedovanje, primerjalna analiza, Maria Nikolajeva, ljudske pravljice, slikanice, Oton Župančič, predšolska vzgoja, ekokritika, sodobna pravljica, Svetlana Makarovič
2x1.65%slovenske ljudske pravljice, učni načrt, otroška poezija, ljudsko slovstvo, Monika Kropej Telban, slovenska mladinska književnost, pouk književnosti, strpnost, branje, slovenske pravljice, ljudska pravljica, učni načrti, karneval, književna didaktika, interpretacija, predšolski otroci, didaktika mladinske književnosti, problemska tematika, ilustracija, zgodovina, predšolsko obdobje, živalska pravljica, knjižna zbirka, pravljice, literarna teorija, otroške pesmi
1xljudske pesmi, tematika drugačnosti, klasični pesniki, sodobne pravljice, mladinska periodika, drugačnost, ženske pesnice, analiza pravljic, branje v nadaljevanjih, moški pesniki, avtorske pesmi, uredniki, analiza del, tabu tema, sodobni pesniki, znani Belokranjci, obvezni avtorji in dela, leposlovje, Srečko Kosovel, Jelka Reichman, pesniški jezik, biblijski motiv, Biblija, projektno delo, pouk književnosti v osnovni šoli, družinsko branje, kurikul za vrtce, Andersenove pravljice, aktivnosti otrok, revija Cicido, raziskava, Waldemar Bonsels, čustva, razvoj čustev, čustvena pismenost, zbiratelji pisnega izročila, Matija Korvin, uglasbene pesmi, analiza pesmi, kakovostna poezija, sodobni mladinski avtorji, otroštvo, pesništvo, analiza, prevod, arabske pravljice, priredba, Nobelovi nagrajenci, pomoč z umetnostjo, estonske pravljice, teorija pravljic, nemška književnost, otroci, Grimm, projekt Beremo skupaj, Japonska, likovna terapija, čitanke za osnovne šole, ekranizacija, anotirane knjige, prevodi, priredbe, model ljudske pravljice, priporočilni seznami, knjige za otroke, doktorsko delo, osnovne šole, film, umetnostna besedila, knjižna vzgoja, mladinska dela, pedofilija, basnopisci, Ezop, nauk, veliki pravljičarji, učni načrt za slovenščino, zgradba, basen, slovenska književnost, ljudsko izročilo, madžarska književnost, mednarodni motivi, kanonizacija, obdobja, osnovna šola, praksa, inkluzija, zakonodaja, slovenščina, spolne zlorabe, jezik, medkulturni dialog, gimnazije, vrtci, literarne revije, časopisi, tematika spola, slovstvena folklora, hrvaške ljudske pravljice, Monika Kropej, IKT, vrednote, spolna zloraba, tabu, ljudska pesem, otrok, analiza pravljic pri pouku, raziskave na področju bralne pismenosti, obnova pravljice, revija Zvonček, motivno-tematski vidiki, tabujske teme, priročnik za kakovostno branje mladinskih knjig, žalovanje, problemska tematika smrti, pravljica s problemsko vsebino, izguba, vloga vrtca pri ozaveščanju, književna vzgoja v vrtcu, multikulturnost, knjižne zbirke, Zlata ptica, Vladimir Propp, odsev stvarnosti, literarni junaki, primarni/sekundarni svet, Kristina Brenkova, literarni lik, Max Velthuijs, slovenske in bolgarske živalske pravljice, teorija Maxa Lüthija, tipni indeks, Žabec in tujec, Ključne besede: begunec, Slikanica, lahko branje, revščina, H. C. Andersen, Fran Levstik, Franz Xaver von Schönwerth, Schönwerthove pravljice, slovenski šolski sistem, informacijsko-komunikacijska tehnologija, angleški šolski sistem, učbeniki, tuji jezik, e-gradivo, tiskano gradivo, Max Lüthi, brata Grimm, Grimmove pravljice, bralna motivacija, Helena Kraljič, Mihail Bahtin, groteska, predbralno obdobje, šolski sistemi, medkulturna književnost, primerjava, prevajanje otroške književnosti, kratka sodobna pravljica, Marija Nikolajeva, drugačnost v slikanici, analiza kratke sodobne pravljice, dejavnosti za otroke, otroška in mladinska književnost, šolski otroci, socialno-čustveni razvoj, večkulturnost, predsodki, folkloristična teorija pravljic, Mojca Pokrajculja, almanah Lutkovnega gledališča Ljubljana, interpretacija besedil, Peter svetina, govorni razvoj, govor, knjiga, Anja Štefan, predšolska bralna značka, pripovedovanje otrok, govorni razvoj otrok, zbirka Anica, intertekstualnost, Desa Muck, Rezija, Milko Matičetov, medmedijska analiza, literarna analiza, Andrej Rozman Roza, Roald Dahl, Gravža, Mali rimski cirkus, animirani film, didaktika književnosti, ilustratorke, stereotipi, spol, pesnik, otroške pesniške zbirke, načini poustvarjanja, spolne vloge, deklica, seznami, preglednice, srbske ljudske pravljice, interpretativno branje, komunikacijski pouk