Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Nejc Bezak

Vseh ključnih besed je 82, ki se skupaj pojavijo 118 krat.
18 ključnih besed (21.95 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 54 krat (45.76 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x12.96%gradbeništvo, VOI
4x7.41%B-VOI, diplomske naloge, UNI
3x5.56%podnebne spremembe, padavine
2x3.7%Kamniška Bistrica, bilanca, pretoki, hidrološko modeliranje, erozijski procesi, hibridna infrastruktura, transport sedimentov, sejalna analiza, rinjene plavine, linijska analiza, magistrsko delo
1xLjubljanica, Biomatrix Water, hudourniške pregrade, Pšata, suspendirane snovi, Reanalize, Slovenija, lebdeče plavine, REA6, plavajoči ekosistemi, sonaravni ukrepi, ERA5, magistrska dela, Kraški izviri, logaritemska Pearson III porazdelitev, Pearson III porazdelitev, trendi, Mann-Kendallov test, temperatura vode, linearna regresija, Pettittov test, generalizirana porazdelitev ekstremnih vrednosti, negotovost, Meltonovo število, RUSLE, vplivni dejavniki, rainfall event design, projektni pretoki, konice nizkih pretokov, visokovodne konice, transport, rečne plavine, sivi ukrepi, zeleni ukrepi, Poplave, modeliranje, odtoka, dinamika, rinjenje plavine, površinski odtok, infiltracija, hidrološki modeli, scenariji RCP, konceptualni model GR6J Cema Neige, simulirani pretoki, visoki pretoki, nizki pretoki, hidravlično modeliranje, prodonosnost, optična analiza, prod, Basegrain, civil engineering, compound events, master thesis, zrnavostna sestava, programsko orodje R, hidrogram enote, čas zakasnitve, porečja, HEC-HMS, razvoj enačbe, SAGA-GIS, spatial and temporal precipitation clustering