Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mitja Dečman

Vseh ključnih besed je 249, ki se skupaj pojavijo 400 krat.
43 ključnih besed (17.27 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 194 krat (48.5 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
51x26.29%diplomske naloge
17x8.76%e-uprava
11x5.67%javna uprava
10x5.15%elektronsko poslovanje
9x4.64%dokumentarno gradivo
6x3.09%zdravstvo, elektronska hramba
4x2.06%informacijsko-komunikacijska tehnologija, javni sektor, informacijska tehnologija, spletna aplikacija
3x1.55%upravna enota, spletni portali, arhivsko gradivo, elektronsko arhiviranje
2x1.03%magistrske naloge, informatizacija, usposabljanje, mobilna aplikacija, digitalizacija, Finančna uprava Republike Slovenije, arhiviranje, zadovoljstvo zaposlenih, državni portal E-uprava, uporabniška izkušnja, e-storitve, elektronske storitve, e-izobraževanje, Slovenija, e-pošta, zakonodaja, programiranje, odzivnost, hramba, splet, informacijski sistemi, e-participacija, dolgoročna hramba, tehnologija, pametno mesto, elektronski zdravstveni zapis, elektronska pošta, arhiv
1xrazvoj, e-hramba, davčno poslovanje, digitalne valute, javne službe, e-davki, digitalna forenzika, podatkovno rudarjenje, mobilna forenzika, Android, portali, osebni podatki, upravni portali, spletne aplikacije, medicinski pripomočki, model vrednotenja, produktivnost, pametni telefoni, varstvo, družbena omrežja, dejavniki motivacije, koncesije, matični register, bolnišnice, e-recept, e-naročanje, poslovno komuniciranje, elektronsko arhivoranje, digitalizacija dokumentov, WEB 2.0, digitalni arhivi, lokalna samouprava, upravljanje dokumentov, e-poslovanje, nezaželena pošta, spletni kriminal, spletna orodja, učinkovitost, centralni register prebivalstva, zasebnost, šolska prehrana, internet, finančna uprava, varnost, osnovne šole, motivacijske teorije, Ministrstvo za kulturo, e-demokracija, demokracija, participacija, odprtokodni operacijski sistem, informacijska družba, računalništvo, informacijski sistem PASC, varnostna politika, gesla, omrežje, teleradiologija, projekt eZdravje, odprta koda, e-recepti, mobilni telefoni, m-uprava, infromatizacija, informiranost, centri za socialno delo, varstvo dokumentarnega gradiva, pravosodje, izvršba, mobilne aplikacije, e-zdravstvo, vročanje, kakovost, kvaliteta, zdravstveni informacijski sistem, avtomatizacija, javnoi sektor, izboljšave, lekarne, ihelp, upravna svetovalnica, racionalizacija poslovanja, varstvo potrošnikov, spletne trgovine, energetika, hramba dokumetnov, energetska učinkovitost, izobraževanje, upravljanje z dokumenti, AJPES, blagovne znamke, socialna država, informacijski sistem, dokumenti, mobilna tehnologija, ZVOP, življenjski dogodki, portal eUprava, dokument, metapodatek, elektronska oblika, brezposelnost, izguba in menjava službe, spletna dostopnost, ljudje s posebnimi potrebami, WCAG 2.1, spletišče, testiranje uporabnosti, sistem za upravljanje dokumentov, upravno poslovanje, Laravel, informacijsko komunikacijska tehnologija, Predlagam vladi, mobilne tehnologije, spletna stran, elektronsko vročanje, e-portal, Prevozi.org, množičenje, javna poštna storitev, test uporabnosti, Uber, elektronsko davčno poslovanje, zasebni sektor, zobozdravstvo, varstvo osebnih podatkov, naročanje, čakalne vrste, opomniki, igralništvo, igre na srečo, epidemija koronavirusa, učenje na daljavo, srednje šole, učitelji in učiteljice, obremenjenost, trajnost, pametne rešitve, model vrednotenja pametnih mest, lestvice pametnih mest, portal eDavki, samostojni podjetniki, s. p., trajnostno pametno mesto, poslovanje, Mestna občina Lju-bljana, pametna mobilnost, eAsistent, vzgojno-izobraževalni zavod, osnovna šola, dostopnost informacij, invalidi, kanali digitalnega marketinga, digitalni marketinški kanali, iskalni marketing, optimizacija spletišča za iskalnike, slovenska javna uprava, digitalni marketing, LTO, Javni sektor, informacijska infrastruktura, turizem, promocija, IKT, Facebook, semantični splet, evidenca dokumentarnega gradiva, črtna koda, glavna pisarna, zvok, radio, iskanje in naročanje tolmača, slovenski znakovni jezik, SPARQL, povezani odprti podatki, ZDIJZ, RDF, tolmači, informacijski kiosk, digitalni razkorak, spletna storitev, pes, veterinar, portal e-VEM, zdravstveno zavarovanje, izgubljene živali, čipiranje, visokošolsko izobraževanje, elektronska participacija, zagotavljanje kakovosti, povratna informacija, aplikacija CRPsi, napoteni delavec, vprašalnik za delodajalce, Siva ekonomija, informacije javnega značaja, računi, projekt »Vklopi razum, zahtevaj račun«, prostorski prikaz podatkov, Javna agencija za varnost prometa, obrazec A1, odprti podatki, prometna nesreča, policija, elektronski dokumenti