Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Simona Kukovič

Vseh ključnih besed je 75, ki se skupaj pojavijo 123 krat.
11 ključnih besed (14.67 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 59 krat (47.97 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
11x18.64%Diplomska dela
10x16.95%Slovenija
8x13.56%Lokalna samouprava
7x11.86%Občine
6x10.17%Magistrske naloge
4x6.78%Župani
3x5.08%Volitve, Lokalne volitve, Lokalne skupnosti
2x3.39%mestni sveti, Vodenje
1xpovezovanje, zadolževanje, Zakonodaja, Občina Ankaran, Občina Koper, financiranje občin, Sodelovanje, lokalna demokracija, Strankarska pripadnost, nestrankarstvo, Javna naročila, volilno vedenje, Onesnaževanje zraka, mestni svet, mestne občine, občinski svet, ženske kandidatke, Politične stranke, Nacionalna varnost, Ženske, Participacija, Decentralizacija, Lokalna oblast, Prometna politika, Subsidiarnost, javni razpisi, sub-decentralizacija, ožji deli občin, Ustavno sodišče RS, Politiki, Demokracija, CDU in Unija, Strankarski Sistem, Izobraževanje, Politična socializacija, evropska sredstva, Politična participacija, Politični Sistem, Meta-Analiza, Facebook, komunikacija, e-demokracija, Angela Merkel, Politično Vodenje, Nemska Politika, Nemčija, Občinske finance, Državni proračuni, stili vodenja, reaganizem, The Roman Catholic Church, zapuščina, Predsedniki, Združene države Amerike, nove oblike lokalne demokracije, Rimskokatoliška cerkev, 1936-, javno vodenje, papež Frančišek, spiritualno vodenje, svetovni voditelji, papež, Franciscus, medobčinski urad