Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Meta Lah

Vseh ključnih besed je 116, ki se skupaj pojavijo 150 krat.
17 ključnih besed (14.66 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 51 krat (34 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
10x19.61%francoščina
4x7.84%diplomska dela
3x5.88%medkulturnost, osnovna šola, pedagogika, tuji jeziki, poučevanje tujih jezikov, učbeniki, slovenščina
2x3.92%individualizacija, didaktika, učne strategije, pedagoška metodologija, migranti, poučevanje, Francija, magistrska dela
1xustvarjalnost, proste pisne naloge, vodene pisne naloge, Ključne besede: pisanje, ustvarjalno pisanje, Mots-clés: le tableau blanc interactif, le français langue étrangere., les avantages et les inconvénients du tableau, les usages scolaires, francoski jezik, traduction, signification, analyse, les registres de langue, srednješolsko izobraževanje, film pri poučevanju tujih jezikov, entretiens, exercices, gastronomie française, composantes culinaires, expression figée, andragogika, starejši odrasli, izbirni predmeti, didaktika jezika, pouk francoščine, inkluzija, projektno učno delo, didaktične igre, učna diferenciacija, didaktika francoščine, specialna didaktika, medpredmetno povezovanje, učni načrti, vključevanje, geografija, didaktika francoskega jezika, jezikovne metode, šolska geografija, geografske diplome, metodika geografije, medijska pismenost, priseljenci, javne šole, notranja učna diferenciacija, pojmovanje učenja in poučevanja, avdiovizualni oglasi, slušno razumevanje, kompetence, pragmatika, pouk francoščine in španščine kot TJ, učenje tujega jezika, srednja šola, francoščina kot tuji jezik, jeu de rôle, kognitivna lingvistika, angleščina, kratki filmi, religija, javno šolstvo, jezikovne inovacije, spletni komentarji, jezikovne napake, spletni jezik, jezikovna analiza, učiteljeva vloga, ideološkost, sekularizacija, laičnost, kontekstualizacija, relativizacija, apprenant, enseignant, medosebna komunikacija, dodiplomski študij francistike, medosebni odnos, vloga učitelja, učni proces, igre, motivacija, kognitivne učne strategije, metakognitivne učne strategije, dejavniki uspešnega učenja, teorije učenja, poljščina, povratna informacija, visoko šolstvo, dialoška besedila, avtentičnost situacije, communication, simulation globale, langues étrangères, multimodalnost, začetno učenje, didaktika tujih jezikov, slovenščina kot tuj jezik, francoščina kot tuj jezik, begunci, afektivne učne strategije