Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Niko Abrahamsberg

Vseh ključnih besed je 109, ki se skupaj pojavijo 167 krat.
16 ključnih besed (14.68 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 74 krat (44.31 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
36x48.65%diplomske naloge
6x8.11%gospodarske družbe
3x4.05%družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, delniške družbe, sodni register
2x2.7%zakonodaja, podjetja, pravne osebe, Slovenija, gospodarske dejavnosti, družbe z omejeno odgovornostjo, nadzorni svet, stečaj, koncerni, varstvo potrošnikov
1xPortugalska, Zakon o gospodarskih družbah, ustanovitev družbe, farmacija, organi vodenja, investicijska družba, Lek, farmacevtska industrija, e-uprava, investicijski sklad, ustanovitev gospodarske družbe, spletni nakup, Evropska unija, Novartis, vzajemni sklad, spletna trgovina, registri, podjetniki, točka VEM, računovodstvo, spor, gospodarski subjekti, gospodarska združenja, zadruge, uprava, arbitraža, sodni postopek, gostinstvo, osebna odgovornost, odškodninska odgovornost, poslovni partnerji, hranilnice, banke, javne službe, pravna ureditev javnih služb, računovodski servisi, družbena odgovornost, avtoprevozništvo, javna podjetja, pošta, vodenje, upravljanje, notarji, poklicne zbornice, transport, prisilna poravnava, tajni podatki, poslovna skrivnost, javno pravo, enoosebne družbe, konkurenčna klavzula, konkurenčna prepoved, komanditna družba, vrednostni papirji, kapitalski trg, borze, osnovni kapital, Zavod za zdravstveno zavarovanje, zemljiška knjiga, javna knjiga, Spar, trgovina na drobno, pogodbeni koncern, Begrad, javna služba, javni zavod, skupščina, upniki, komanditna delniška družba, ustanovitev družb, samostojni podjetniki, stečajno pravo, turizem, komisije, trgovinska dejavnost, trgovska mreža, storitve, potrošne dobrine, potrošniki, likvidacija, obrtni zakon, obrtna dejavnost, Zakon o trgovini, inšpekcijski nadzor, trgovska dejavnost, prenehanje družbe, registracija, ime podjetja, obrtno dovoljenje, obrtnik, civilno pravo, družbena pogodba, oglaševanje