Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Bojan Balkovec

Vseh ključnih besed je 61, ki se skupaj pojavijo 77 krat.
9 ključnih besed (14.75 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 25 krat (32.47 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x16%diplomska dela
3x12%magistrska dela, turistična geografija, bolonjska diplomska dela, bolonjska magistrska dela, zgodovinski pregledi
2x8%turistična ponudba, geografske diplome, Kranj
1xgeografski oris, turistični potencial, Romi, zgodovinski oris, medvojno obdobje, Novo mesto, zgodovinska dediščina, Dolenjska, cigansko vprašanje, Bela krajina, zgodovina geografije, apologetika, predavatelji, ekleziologija, Teološka fakulteta, razvoj turizma, Slovenija, osnovno bogoslovje, 1918/1941, Cigani, vrste turizma, slovenski geografi, študij geografije, geografsko društvo, zgodovinski turizem, eng, Trnovska planota, Gorenjski glas, 1920/1945, šolstvo, obrti, časopisno poročanje, 1950/1959, prostovoljna gasilska društva, gasilci, 1887/1945, glasbene šole, glasbeno izobraževanje, NOB, okupatorska vojska, razvoj, turizem, Cerknica, geography of tourism, tourism development, Zasavje, Zagorje ob Savi, Radeče, kulturna dejavnost, gledališče, 1948-1953, Slovenia