Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Ivan Bratko

Vseh ključnih besed je 209, ki se skupaj pojavijo 354 krat.
26 ključnih besed (12.44 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 171 krat (48.31 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
33x19.3%računalništvo
26x15.2%diplomske naloge, univerzitetni študij
14x8.19%računalništvo in informatika
9x5.26%strojno učenje, disertacije
7x4.09%računalništvo in matematika
4x2.34%skladišče, umetna inteligenca
3x1.75%vizualizacija, optimizacija, induktivno logično programiranje, hevristično preiskovanje, šah
2x1.17%drevo igre, planiranje, razvrščanje, učenje pravil, kvalitativno učenje, kvalitativno modeliranje, pobiranje naročil, spletna aplikacija, pospeškomer, večagentno iskanje poti, priporočilni sistemi, algoritem A*
1xpatologija minimin preiskovanja, pogojne odvisnosti, okolice primera, minimin, nomogrami, ABCN2, argumentirano strojno učenje, ABML, CN2, simulacija prospektivnih raziskav, korekcija ekstremnih vrednosti, šum, retrospektivne raziskave, rudarjenje v podatkovnih tokovih, minimaks, patologija minimaksa, odločitveno drevo časovnih vrst, prepoznavanje človeških gibov, domensko znanje, ocenjevanje hipotez, vremenski podatki, odvisna dreves, uparjanje, inteligentno komentiranje, ekspertni sistemi, zajemanje znanja, igre, inteligentno poučevanje, ocenjevanje uspešnosti, MOCAP, avtomatsko razumevanje korakov, reševanje problemov, hevristične ocenjevalne funkcije, učenje z eksperimentiranjem, kvalitativno planiranje, napovedovanje padavin, delitev na regije, argumentacija, odvisna drevesa, združevanje podatkov, atributno strojno učenje, mehko planiranje, kvalitativni modeli, inteligentni robotski sistemi, učenje s predznanjem, analiza preživetja, program Leaders, program BuildLdrsTree, dinamični sistemi, modeliranje dinamičnih sistemov, programi, metode razvrščanja, Hyper, podatki, neenovito opisani podatki, problem razvrščanja, enačbe, avtomatsko odkrivanje enačb, dependence, independence, constructive induction, feature construction, interaction, pattern recognition, machine learning, data mining, classification, specializacija hipotez, programiranje, planiranje poskusov, robotsko učenje, napovedno razvrščanje, patologija, aktivno učenje, Kaplan Meierjev model, zajem in obdelava podatkov gibanja, krivulja preživetja, cenzurirani podatki, podatki o času do dogodka, hevristični preiskovalni algoritmi, vizualizacija podatkov, strategija, interakcija, podatkovno rudarjenje, atributi, agent, modeliranje, vizualno odkrivanje znanja v podatkih, eksplorativna analiza podatkov, večagentni sistemi, Pearlova igra, Strudel, rotacijska matrika, BRISMF, prostor stanj, preiskovalni algoritem, magnetometer, pospeškometer, upravljanje robotske roke, humanoidni robot Nao, komplementarni filter, žiroskop, A*, RBFS, računalniški vid, referenčni okvir, linearni pospešek, algoritem za planiranje GRAPHPLAN, inverzna kinematika, kinematika, IDA*, RTA*, robotika, relacijsko učenje, ECOCLE, inkrementalno učenje, vodenje, viličar, priporočanje oddaj, magisteriji, realno časovne strateške igre, večagentno iskanje poti z uporabo hodnika, hevristika, zbiranje naročil, robot, IPTV, hkratno učenje več nalog, odločitvena drevesa, kNN, kognitivna robotika, odkrivanje konceptov, binarizacija vrednosti atributov, hitrost učenja, nadzorovano učenje, Boolove funkcije, avtonomni učeči se agenti, algoritem za planiranje POP, delno urejeni plani, igra s kartami, nazdor hoje, razložljiva umetna inteligenca, ocenjevanje točnosti, tarok, drevesno preiskovanje Monte-Carlo, odkrivanje zakonitosti v besedilih, preiskovanje grafov, granulacija, metode Monte-Carlo, hevristična ocena kvalitete uravnoteženosti, uravnoteževanje množic, izbirni nomogrami, Edgar, večagentno iskanje poti z detekcijo neodvisnosti in dekompozicijo operatorjev, Qing, Qube, Padé, parcialni odvodi, okolice, sosednost, ekstrahiranje informacij, evolucija ontologij, šahovska končnica, preiskovalni algoritmi, klasifikatorji, SVM, tablebases, Pearsonov test hi kvadrat, domene planiranja z več roboti, informacijski sistem, Monte-Carlo, preiskovanje, odločitveno drevo, požrešno preiskovanje, računalniška analiza, klasifikacija, kodne matrike, ontologije, napake, igranje šaha, podnapisi za filme in epizode serij, hibridizacija priporočilnih sistemov, tehnike za priporočanje, senzorski podatki