Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Ciglarič

Vseh ključnih besed je 693, ki se skupaj pojavijo 1219 krat.
131 ključnih besed (18.9 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 657 krat (53.9 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
91x13.85%diplomske naloge
89x13.55%računalništvo
58x8.83%univerzitetni študij
35x5.33%računalništvo in informatika
32x4.87%visokošolski strokovni študij
18x2.74%varnost
13x1.98%računalništvo v oblaku
9x1.37%virtualizacija
8x1.22%Android, spletne storitve
7x1.07%internet stvari, OpenStack, protokol
5x0.76%požarni zid, aplikacija, strežnik
4x0.61%anonimnost, Virtual Computing Lab, razvoj, BPM
3x0.46%DevOps, orkestracija, IPv6, komunikacija, Eduroam, pasovna širina, identiteta, upravljanje, omrežna varnost, nadzor, PHP, hipervizor, SOA, zasebni oblak, napad, skalabilnost, Kubernetes, avtomatizacija, SDN, vsebniki, komunikacije, oblak
2x0.3%testiranje hitrosti, infrastruktura kot storitev, fragmentacija, datagram, klasifikacija, IoT, Linux, ethernet, MTU, VPN, iOS, omrežja vozil, simulacija, informacijska varnost, internet, VANET, ITIL, informacijski sistem, upravljanje z identitetami, porazdeljeni sistemi, visoka razpoložljivost, programsko določena omrežja, aktivni imenik, zaščita, tunelski protokol, navidezno prekrivno omrežje, javni oblak, virtualno stikalo, upravljanje konfiguracij, programsko določeno omrežje, brezžično omrežje, Palo Alto, požarna pregrada, požarna pregrada naslednje generacije, IP telefonija, virtualizacija omrežja, diplomska naloga, JavaScript, OAuth, SDP, družabno omrežje, omrežje, pravice, Facebook Connect, digitalna knjižnica, analiza spletnih strani, analiza spletnega uporabnika, profil uporabnika, Java, dostop, BPMN, pametni avtomobil, arhitektura, stikalo, vsebnik, test, gruča, elektronska nadzorna enota, generiranje bremen, obremenitveno testiranje, protokol CAN, varovanje informacij, ogrodje, kubernetes, integracija, sinhronizacija, senzorji, Raspberry Pi, splet, uporabniški vmesnik, spletne aplikacije, analiza, lpa, .NET, pgss, avtentikacija, orodje ICSim, pametna televizija, računalništvo in matematika, geslo, zasebnost, bitcoin, mobilna aplikacija, Wi-Fi, poslovni proces, veriga blokov, Docker, BPMS, odjemalec
1xOracle BPM, Google Web Toolkit, tehnika razvoja, medicinske naprave, medicinska informatika, pridobivanje podatkov, RESTful, informacijski sistemi, povezovanje družabnih omrežij, mobilna naprava, razpoložljiva pasovna širina, AWS CloudFormation, vmesnik API, prepustnost protokola TCP, sistem za upravljanje z naročili, družabna omrežja, informacijski model v telekomunikacijah, OpenStack Heat, SID, programer, spletna stran, vCloud, RIVER, oblikovalec, prenova poslovnega procesa naročanja, omrežni simulator NS-2, statistična procesna kontrola, zNet, RPC, protokol SOCKS, zdravstvo, SUVI, SyncML, Radicale, WebDAV, posredovalniški strežnik, čebulasto usmerjanje, RADIUS, dostopovni krmilnik, lahka dostopovna točka, 802.1x, 802.11, model ISO/OSI, brezžična omrežja, AgenDAV, DAViCAL, NUTS 3, Slovenija, NLM, NUTS 2, število funkcionalnih regij, funkcionalna regija, vožnja na delo, odločanje, XDR, mobilno omrežje, samoorganizirano omrežje, koledarski srežnik, CalDAV, MIMO, SC-FDMA, LTE, OFDMA, CAPWAP, Cisco WLC, podatkovni tok, Windows, simulator, povezava, zamašitev, NAT64, preslikovanje mrežnih naslovov, TCP, zajem procesnih podatkov, obdelava procesnih podatkov, AlienVault OSSIM, zvezna integracija, upravljanje varnostnih informacij in dogodkov (SIEM), NFS, upravljanje z izdajami, regija, SAP MII, aplikacijski prehod, odtekanje podatkov, privatni oblak, vaje, CarbonTracker, VCL, OpenNebula, avtentikacijski strežnik, virtualni strežnik, podatkovna baza XML, Xpath, negativno testiranje, prevzem nadzora nad računalnikom, prehodni mehanizmi, načini varnostnega testiranja, vrste ranljivosti, MySQL, ranljivost, SVN, kriptografija z javnim ključem, CORBA, DDS, ZeroC Ice, primerjava zmogljivosti, EPICS, ITER, podatkovni model, vmesna programska oprema, kontrolni sistemi, mobilna tehnologija, mobilni operacijski sistemi, odkrivanje vdorov, arhitektura integracije, podedovane aplikacije, računalniška varnost, sistem za odkrivanje mrežnih vdorov, iPhone, muholovec, omrežje muholovcev, usmerjanje, nasprotno geokodiranje, Oracle Identity Manager, Microsoft Identity Lifecycle Manager, upravljanje z uporabniki, strategija, oskrbovanje uporabnikov, upravljanje z digitalnimi identitetami, RBAC, UML, življenski cikel identitete, multicast, unicast, MDT, geografski informacijski sistem, geokodiranje, mVRF, mVPN, PIM, MPLS, VRF, CRP, RPE, storitveno vodilo, integracija aplikacij, upravljanje poslovnih procesov, Microsoft BizTalk, ogrodje Symfony, varne aplikacije, mobilni telefoni, mobilne naprave, parkirna mesta, Windows Workflow foundation, delovni tok, spletne storitve XML, sistem SAP/R3, SAP/R3, implementacija, mala podjetja, .NET Framework, Google, storitve, XML, SOAP, peskovnik, oznaka, veja, CVSNT, skladišče, različica, nadzor različic, upravljanje z dokumentacijo podjetja, uvajanje sistema v podjetje, TortoiseCVS, testiranje programske opreme, IP-telefonija, LDAP, preusmeritev klica, HTTP, ATLM, avtomatsko testiranje programske opreme, testver, testno orodje, kontrola dostopa, načrtovanje, digitalni podpis, validiranje, omrežje vozil, napadi, LibCloud, DNSSEC, nadzor temperature, oddaljeni nadzor temperature, DNS, aplikacije v omrežju vozil, SERP, upravljanje sprememb, storitev, upravljanje podatkov, upravljanje procesov, prenova procesov, optimizacija za iskalnike, izgradnja povezav, pozicija spletne strani, Tušmobil, eternet, programski vmesnik Libvirt, virtualni laboratorij, QEMU, Amazon EC2, magisteriji, napadi po stranskih kanalih, TEMPEST, tajni podatki, varnostno območje, oskrbovanje z viri, hibridni oblak, SDH, NG-SDH, EoSDH, sistemska administracija, webmin, raztegljivost, prekrivno omrežje, C++, upravljanje aplikacij, storitveno orientirana arhitektura, mednarodni standardi, integracijsko testiranje, storitveno usmerjena arhitektura, Windows Server 2008, varnostna politika, kontrola klicev, napadi na protokol IPv6, VoIP integracija, CTI, Remote Desktop Services, oddaljeni dostop, kontaktni center, klicni center, varnost informacijskih sistemov, CRM, sistem za upravljanje odnosov s kupci, administracija, aplikacije, uporabniki, NDP, IPsec, izkoriščenost virov, kratko sporočilo, SMS, SMS portal, računanje v oblakih, upravljanje porabe, upravljanje storitev, življenski cikel storitve, katalog storitev, SMS center, SMS storitev, portal, transformacija, migracijski projekt, Microsoft SharePoint, podatkovno migriranje, kratka številka, ponovna uporaba programske opreme, zasnova, elektromagnetno sevanje, optimizacija, Capstan, Požarni zid naslednje generacije, DoS napad, OSv, računalniški oblak, C#, unikernel, uporabniška izkušnja, APT napad., NV, GPE, encim MAO B, molekulska dinamika, CPE, visoko zmogljivo računalništvo, NFV, Neutron, Xamarin, oblačna varnost, Erlang, ROA, RESTful spletna storitev, WebSocket, spletne storitve v realnem času, deanonimizacija, anonimizacijski protokol, pametne pogodbe, zaupnost, analiza zvoka, odkrivanje značilk, obdelava podatkov v oblaku, zajem podatkov, dojenčkov jok, integriteta podatkov, omrežja vsak z vsakim, varnostni mehanizmi, penetracijsko testiranje, Codeception, Travis CI, Scrutinizer, GitHub, git, GOOSE, electric substation, testiranje, Mesos, Swarm, Arduino, Raspberry Pi., vgrajeni sistem, vinska cisterna, krmilni sistem, visoko razpoložljivi sistemi, Internet stvari, IEC 61850, RTnet, integration, scientific computing, distributed computing, interoperability, cloud, napadi na brezžična omrežja, grid, technology integration, high performance computing, Industrial Ethernet, real-time, RTDM, polna homomorfna enkripcija, zasebno procesiranje, cloud bursting, zagotavljanje zasebnosti, omrežje Tor, oskrba na domu, nadzor omrežje, protivirusni program, namenska naprava za zajem paketov, napredna zaščita končnih naprav, trgovina, GitOps, podatkovna baza, dosegljivost, {Jira, zahtevek, OpenProject, API, dogodki, Redmine, Trac, prijava zahtevkov, spletno orodje, mreža gruč, povezovanje gruč, MQTT, avtomobili, Programsko določljiv rob omrežja, covid-19, protokoli, skaliranje, operater, Programsko določljivo omrežje, Požarni zid, Varnost, Kibernetska varnost, računalniška gruča, Oddaljen dostop, WireGuard, Modeliranje napadalca, Tunel, spletni kavelj, varnost omrežne infrastrukture, vtičnik, TLS, uporabnikovo digitalno potrdilo, pametni telefon, hibriden razvoj aplikacij, avtomobilska industrija, Ionic, overjanje, SPA, Upravljanje varnostnih informacij in dogodkov (SIEM), nosljiva naprava, fizično stanje, Informacijska varnost, skrite storitve, OpenSPA, OpenSDP, algoritem soglasja, IBM BPM, droni, brezpilotna zračna plovila, dron kot prehod, odložljiva omrežja, navidezna učna okolja, model TCP/IP, navidezne naprave, omrežje dronov, brezžična senzorska omrežja, vmesnik, Activiti, Camunda, mikrostoritev, agregiranje, stalna dostava, razvojna okolja, oblačna storitev, gradbeni stroji, Scrum, Kanban, prehod na protokol IPv6, vitko podjetništvo, agilne metodologije, glasovne povezave, stroški, minecraft, deljenje naslovov IPv4, NAT na ravni ponudnika (CGN), tuneliranje, disertacije, FreeRADIUS, prevajanje omrežnih naslovov (NAT), prevajanje naslovne družine, naslov plus vrata (A+P), vrednotenje zmogljivosti, razširitev, spletni brskalnik, brez konfiguracije, Bonjour, mDNS, SSL, JSF, Java EE, Seam, način enojne aplikacije, elektronsko arhiviranje dokumentov, telekomunikacijsko podjetje, WebRTC, Chrome, digitalno potrdilo, časovni žig, zajem dokumentov, notranja pravila, VLAN, dostopna točka, razvoj mobilne igre, tehnologija XNA, knjižnica MonoGame, veliki podatki, dnevniške datoteke, HDFS, metrike, Windows Phone, tower defense, enoten programski vmesnik, SLA, računske enote, DHCP, dostopne točke, iskanje poti, FreeRadius, Ambari, Splunk, prehod iz lokalnega okolja v oblak, programska oprema kot storitev, IPv4, rešitve v lokalnem okolju, prenova informacijske tehnologije, MITM, zastrupljanje ARP, prehodni mehanizmi IPv4/v6, BIH, določanje položaja v zaprtih prostorih, Location Fingerprinting, Hadoop, VMware, Cacti, AngularJS, spletni portal, Ceilometer, vizualizacija podatkov, Spletni, obrazci, MVC, storitve v oblaku, navidezni stroj, posrednik, storitev., tehnologija vsebnikov, kriteriji, TypeScript, razpoložljivost, čakalna vrsta, spletna trgovina, zanesljivost, prodaja vstopnic, pametna hiša, sistemi za nadzor pametne hiše, websocket, infrastruktura, davčne blagajne, podedovane tehnologije, zunanji program, video nadzor, odsluženi pametni telefoni, avto, računalnik, IS MODIS, strežnik MS SQL, pametni sistemi, model, taksonomija, povezani sistemi, stvari, PowerBuilder, iot, posodobitev, sistem ERP, avtomatizirano nameščanje, omrežni napadi, varnostna ranljivost, izboljšanje varnosti, dobre prakse, OMNeT++, varnost podatkov, zavrnitev storitve, Heartbleed, nadzor zelenih sten, avtomatizirano nameščanje., nadzorovanje, krmiljenje zelenih sten, zelene stene, Metasploit, odpravljanje ranljivosti, SUMO, določanje lokacije, toleranca pri okvarah, Bitcoin, dvakratna poraba, razširljivost, e-poslovanje, platforma Magento, Microsoft Dynamics NAV, oblačna platforma OpenStack, kontrolnik ODL, strojno učenje, RADAR, trilateracija, SVM, OVS, Opendaylight, odprto navidezno stikalo, jClouds