Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Ciglarič

Vseh ključnih besed je 690, ki se skupaj pojavijo 1214 krat.
129 ključnih besed (18.7 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 653 krat (53.79 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
91x13.94%diplomske naloge
89x13.63%računalništvo
58x8.88%univerzitetni študij
35x5.36%računalništvo in informatika
32x4.9%visokošolski strokovni študij
18x2.76%varnost
13x1.99%računalništvo v oblaku
9x1.38%virtualizacija
8x1.23%Android, spletne storitve
7x1.07%protokol, internet stvari, OpenStack
5x0.77%požarni zid, strežnik, aplikacija
4x0.61%BPM, anonimnost, razvoj, Virtual Computing Lab
3x0.46%nadzor, avtomatizacija, IPv6, SOA, komunikacija, orkestracija, DevOps, komunikacije, vsebniki, napad, oblak, zasebni oblak, omrežna varnost, SDN, Eduroam, PHP, skalabilnost, upravljanje, hipervizor, pasovna širina, Kubernetes, identiteta
2x0.31%Java, Palo Alto, BPMN, požarna pregrada, požarna pregrada naslednje generacije, tunelski protokol, klasifikacija, upravljanje z identitetami, digitalna knjižnica, profil uporabnika, datagram, ethernet, aktivni imenik, testiranje hitrosti, MTU, analiza spletnega uporabnika, analiza spletnih strani, JavaScript, navidezno prekrivno omrežje, programsko določeno omrežje, virtualizacija omrežja, brezžično omrežje, javni oblak, diplomska naloga, upravljanje konfiguracij, virtualno stikalo, IP telefonija, informacijski sistem, protokol CAN, elektronska nadzorna enota, pametni avtomobil, orodje ICSim, arhitektura, generiranje bremen, obremenitveno testiranje, ogrodje, test, senzorji, integracija, Raspberry Pi, pgss, lpa, .NET, analiza, avtentikacija, bitcoin, dostop, Linux, infrastruktura kot storitev, pravice, zaščita, OAuth, družabno omrežje, ITIL, VANET, zasebnost, pametna televizija, geslo, uporabniški vmesnik, Wi-Fi, omrežja vozil, simulacija, Facebook Connect, fragmentacija, VPN, gruča, poslovni proces, informacijska varnost, SDP, Docker, odjemalec, spletne aplikacije, veriga blokov, mobilna aplikacija, splet, računalništvo in matematika, internet, omrežje, IoT, BPMS, stikalo, sinhronizacija, visoka razpoložljivost, porazdeljeni sistemi, varovanje informacij, iOS, programsko določena omrežja
1xvmesnik API, OFDMA, pridobivanje podatkov, SC-FDMA, MIMO, spletna stran, odločanje, NUTS 3, Slovenija, LTE, število funkcionalnih regij, upravljanje z izdajami, SVN, družabna omrežja, NUTS 2, mobilno omrežje, povezovanje družabnih omrežij, vožnja na delo, zvezna integracija, XDR, Google Web Toolkit, medicinska informatika, tehnika razvoja, OpenStack Heat, AWS CloudFormation, omrežni simulator NS-2, RIVER, RESTful, informacijski sistemi, mobilna naprava, medicinske naprave, vCloud, sistem za upravljanje z naročili, informacijski model v telekomunikacijah, NLM, samoorganizirano omrežje, regija, funkcionalna regija, programer, RPC, Windows, SID, upravljanje varnostnih informacij in dogodkov (SIEM), AlienVault OSSIM, NFS, oblikovalec, DAViCAL, simulator, zajem procesnih podatkov, podatkovni tok, prehodni mehanizmi, aplikacijski prehod, obdelava procesnih podatkov, statistična procesna kontrola, razpoložljiva pasovna širina, VCL, privatni oblak, vaje, SAP MII, povezava, zamašitev, ranljivost, CarbonTracker, prevzem nadzora nad računalnikom, negativno testiranje, načini varnostnega testiranja, odtekanje podatkov, preslikovanje mrežnih naslovov, TCP, NAT64, MySQL, Xpath, podatkovna baza XML, OpenNebula, Cisco WLC, WebDAV, Radicale, protokol SOCKS, posredovalniški strežnik, Oracle BPM, SyncML, AgenDAV, zNet, zdravstvo, koledarski srežnik, CalDAV, vrste ranljivosti, prenova poslovnega procesa naročanja, čebulasto usmerjanje, dostopovni krmilnik, RADIUS, lahka dostopovna točka, prepustnost protokola TCP, CAPWAP, 802.1x, 802.11, model ISO/OSI, avtentikacijski strežnik, virtualni strežnik, brezžična omrežja, SUVI, DNSSEC, CORBA, DDS, ZeroC Ice, primerjava zmogljivosti, EPICS, ITER, podatkovni model, vmesna programska oprema, kontrolni sistemi, mobilna tehnologija, mobilni operacijski sistemi, odkrivanje vdorov, arhitektura integracije, podedovane aplikacije, računalniška varnost, sistem za odkrivanje mrežnih vdorov, iPhone, muholovec, omrežje muholovcev, usmerjanje, nasprotno geokodiranje, Oracle Identity Manager, Microsoft Identity Lifecycle Manager, upravljanje z uporabniki, strategija, oskrbovanje uporabnikov, upravljanje z digitalnimi identitetami, RBAC, UML, življenski cikel identitete, multicast, unicast, MDT, geografski informacijski sistem, geokodiranje, mVRF, mVPN, PIM, MPLS, VRF, CRP, RPE, storitveno vodilo, integracija aplikacij, upravljanje poslovnih procesov, Microsoft BizTalk, ogrodje Symfony, varne aplikacije, mobilni telefoni, mobilne naprave, parkirna mesta, Windows Workflow foundation, delovni tok, spletne storitve XML, sistem SAP/R3, SAP/R3, implementacija, mala podjetja, .NET Framework, Google, storitve, XML, SOAP, peskovnik, oznaka, veja, CVSNT, skladišče, različica, nadzor različic, upravljanje z dokumentacijo podjetja, uvajanje sistema v podjetje, TortoiseCVS, testiranje programske opreme, IP-telefonija, LDAP, preusmeritev klica, HTTP, ATLM, avtomatsko testiranje programske opreme, testver, testno orodje, kontrola dostopa, načrtovanje, digitalni podpis, validiranje, omrežje vozil, napadi, kriptografija z javnim ključem, LibCloud, nadzor temperature, oddaljeni nadzor temperature, DNS, aplikacije v omrežju vozil, SERP, storitveno orientirana arhitektura, upravljanje storitev, življenski cikel storitve, upravljanje procesov, prenova procesov, optimizacija za iskalnike, izgradnja povezav, pozicija spletne strani, Tušmobil, eternet, programski vmesnik Libvirt, virtualni laboratorij, QEMU, Amazon EC2, magisteriji, napadi po stranskih kanalih, TEMPEST, tajni podatki, varnostno območje, oskrbovanje z viri, hibridni oblak, SDH, NG-SDH, EoSDH, sistemska administracija, webmin, raztegljivost, prekrivno omrežje, C++, katalog storitev, upravljanje sprememb, mednarodni standardi, integracijsko testiranje, storitveno usmerjena arhitektura, Windows Server 2008, varnostna politika, kontrola klicev, napadi na protokol IPv6, VoIP integracija, CTI, Remote Desktop Services, oddaljeni dostop, kontaktni center, klicni center, varnost informacijskih sistemov, CRM, sistem za upravljanje odnosov s kupci, administracija, aplikacije, uporabniki, NDP, IPsec, izkoriščenost virov, kratko sporočilo, SMS, SMS portal, računanje v oblakih, upravljanje porabe, storitev, upravljanje podatkov, upravljanje aplikacij, SMS center, SMS storitev, portal, transformacija, migracijski projekt, Microsoft SharePoint, podatkovno migriranje, kratka številka, ponovna uporaba programske opreme, zasnova, elektromagnetno sevanje, agilne metodologije, DoS napad, APT napad., NV, Požarni zid naslednje generacije, Capstan, uporabniška izkušnja, računalniški oblak, OSv, NFV, Neutron, molekulska dinamika, varnostni mehanizmi, penetracijsko testiranje, encim MAO B, GPE, visoko zmogljivo računalništvo, CPE, unikernel, C#, RESTful spletna storitev, pametne pogodbe, zaupnost, ROA, Erlang, spletne storitve v realnem času, WebSocket, integriteta podatkov, omrežja vsak z vsakim, obdelava podatkov v oblaku, oblačna varnost, Xamarin, odkrivanje značilk, analiza zvoka, dojenčkov jok, zajem podatkov, napadi na brezžična omrežja, grid, Travis CI, Scrutinizer, Mesos, Codeception, GitHub, testiranje, git, Swarm, visoko razpoložljivi sistemi, Raspberry Pi., vgrajeni sistem, oblačna storitev, Arduino, vinska cisterna, Internet stvari, krmilni sistem, electric substation, GOOSE, distributed computing, technology integration, high performance computing, scientific computing, integration, cloud, interoperability, cloud bursting, zagotavljanje zasebnosti, RTDM, RTnet, IEC 61850, real-time, Industrial Ethernet, zasebno procesiranje, polna homomorfna enkripcija, anonimizacijski protokol, deanonimizacija, namenska naprava za zajem paketov, {Jira, zahtevek, protivirusni program, nadzor omrežje, dosegljivost, trgovina, napredna zaščita končnih naprav, prijava zahtevkov, spletno orodje, dogodki, spletni kavelj, varnost omrežne infrastrukture, API, OpenProject, Trac, Redmine, podatkovna baza, GitOps, Programsko določljiv rob omrežja, Programsko določljivo omrežje, Požarni zid, avtomobili, MQTT, protokoli, covid-19, Modeliranje napadalca, Tunel, računalniška gruča, povezovanje gruč, mreža gruč, Kibernetska varnost, Varnost, WireGuard, Oddaljen dostop, model TCP/IP, navidezne naprave, uporabnikovo digitalno potrdilo, overjanje, SPA, TLS, vtičnik, hibriden razvoj aplikacij, pametni telefon, OpenSPA, OpenSDP, fizično stanje, oskrba na domu, omrežje Tor, nosljiva naprava, Upravljanje varnostnih informacij in dogodkov (SIEM), skrite storitve, Informacijska varnost, Ionic, avtomobilska industrija, dron kot prehod, omrežje dronov, brezžična senzorska omrežja, brezpilotna zračna plovila, droni, navidezna učna okolja, odložljiva omrežja, stalna dostava, razvojna okolja, Camunda, IBM BPM, algoritem soglasja, Activiti, vmesnik, agregiranje, mikrostoritev, gradbeni stroji, avto, Scrum, Kanban, prehod na protokol IPv6, vitko podjetništvo, kubernetes, glasovne povezave, stroški, optimizacija, deljenje naslovov IPv4, NAT na ravni ponudnika (CGN), tuneliranje, disertacije, FreeRADIUS, prevajanje omrežnih naslovov (NAT), prevajanje naslovne družine, naslov plus vrata (A+P), vrednotenje zmogljivosti, razširitev, spletni brskalnik, brez konfiguracije, Bonjour, mDNS, SSL, JSF, Java EE, Seam, način enojne aplikacije, elektronsko arhiviranje dokumentov, telekomunikacijsko podjetje, WebRTC, Chrome, digitalno potrdilo, časovni žig, zajem dokumentov, notranja pravila, VLAN, dostopna točka, razvoj mobilne igre, tehnologija XNA, knjižnica MonoGame, veliki podatki, dnevniške datoteke, HDFS, metrike, Windows Phone, tower defense, enoten programski vmesnik, SLA, računske enote, DHCP, dostopne točke, iskanje poti, FreeRadius, Ambari, Splunk, prehod iz lokalnega okolja v oblak, programska oprema kot storitev, IPv4, rešitve v lokalnem okolju, prenova informacijske tehnologije, MITM, zastrupljanje ARP, prehodni mehanizmi IPv4/v6, BIH, določanje položaja v zaprtih prostorih, Location Fingerprinting, Hadoop, VMware, Cacti, AngularJS, spletni portal, Ceilometer, vizualizacija podatkov, Spletni, obrazci, MVC, storitve v oblaku, vsebnik, storitev., tehnologija vsebnikov, navidezni stroj, kriteriji, TypeScript, razpoložljivost, čakalna vrsta, spletna trgovina, zanesljivost, prodaja vstopnic, pametna hiša, sistemi za nadzor pametne hiše, posrednik, websocket, podedovane tehnologije, zunanji program, IS MODIS, davčne blagajne, video nadzor, računalnik, odsluženi pametni telefoni, strežnik MS SQL, PowerBuilder, model, taksonomija, infrastruktura, pametni sistemi, povezani sistemi, iot, stvari, posodobitev, sistem ERP, avtomatizirano nameščanje, omrežni napadi, varnostna ranljivost, izboljšanje varnosti, dobre prakse, OMNeT++, varnost podatkov, zavrnitev storitve, Heartbleed, nadzor zelenih sten, avtomatizirano nameščanje., nadzorovanje, krmiljenje zelenih sten, zelene stene, Metasploit, odpravljanje ranljivosti, SUMO, določanje lokacije, toleranca pri okvarah, Bitcoin, dvakratna poraba, razširljivost, e-poslovanje, platforma Magento, Microsoft Dynamics NAV, oblačna platforma OpenStack, kontrolnik ODL, strojno učenje, RADAR, trilateracija, SVM, OVS, Opendaylight, odprto navidezno stikalo, jClouds