Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Rok Rupnik

Vseh ključnih besed je 756, ki se skupaj pojavijo 1512 krat.
151 ključnih besed (19.97 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 907 krat (59.99 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
119x13.12%računalništvo
116x12.79%diplomske naloge
90x9.92%visokošolski strokovni študij
83x9.15%računalništvo in informatika
35x3.86%mobilna aplikacija
28x3.09%Android
24x2.65%univerzitetni študij, spletna aplikacija
8x0.88%MySQL
7x0.77%informacijski sistem, Java, CRM, metodologija
6x0.66%ERP, podatkovna baza, analiza, mobilna naprava
5x0.55%PHP, strežnik, Windows Phone, PhoneGap
4x0.44%spletne storitve, informacijski sistemi, obveščanje, implementacija, integracija, mobilne aplikacije, uporabniški vmesnik, HTML5, podjetje, odjemalec, magisteriji, iOS, spletna storitev, razvoj, mobilne naprave, C#
3x0.33%elektronsko poslovanje, php, kmetijstvo, Windows Mobile, računalništvo v oblaku, Google App Engine, ERP sistemi, spletne aplikacije, kriteriji za primerjavo, načrtovanje, migracija, JavaScript, prototip, javascript, projektno vodenje, projekt
2x0.22%platforma kot storitev, parkirišča, AppExchange, android, Oracle, Force.com, emulator, poročila, kontekstni strežnik, račun, QR čitalec, sinhronizacija podatkov, Django, računalniška igra, Ubuntu, Zimbra, e-pošta, odprtokodno, informacijska tehnologija, HTML, Weka, komunikacija, exchange, prostorski podatki, BlackBerry PlayBook, NFC, lokacijske storitve, SAP, Unior, promet, splet, Microsoft Dynamics CRM, novice, SOAP, geografski informacijski sistem, AJAX, kontekstna odvisnost, BlackBerry, jQuery Mobile, arhiviranje, socialna omrežja, mobilni operacijski sistem, dokumentni sistem, PLC, uporabljena orodja, metapodatki, podjetja, PostgreSQL, Eclipse, poslovno obveščanje, WCF, pametni telefoni, e-Študent, m-Študent, rang lestvica, spremljanje porabe, mysql, symfony2, saas, prenova informacijskega sistema, zaledje sistema, www, beleženje časa, popis, mobilni računalnik, črtna koda, Microsoft Visual Studio, html, css, majhna in srednja podjetja, metodologija uvedbe, vloge in izdelki metodologije, mobilni internet, meritve, mobilne tehnologije, node, socket.io, express, igra, inventura, pametni telefon, vodenje projektov, podatkovno skladišče, frizer, aplikacija, Python, salon, spletna učilnica, koledar, dokument, izobraževanje, MongoDB, podatki, Node.js, razvoj aplikacije, API, spletne tehnologije, namizna aplikacija
1xzrelostni model, sistem Moodle, samoocenjevanje, replikacija, osnovna šola, COBIT, medplatformski mobilni razvoj, študenti, hibridne mobilne aplikacije, poletna šola, skalabilni sistemi, usklajevanje strategij, dvosmerna komunikacija, RTMP, interesne točke, koncept MVC, hitri razvoj spletnih aplikacij, e-zbornica, modularen način razvoja, spletna stran, web development, e-dnevnik, e-redovalnica, navidezna resničnost, Vaadin, uporabnik, jQuerry, obvladovanje informatike, zajem dokumentov, GTD, gasilska tekmovanja, štoparica, opravila, lokacijsko odvisne storitve, prenos podatkov, Windows CE, Apache, NetBeans, Xamarin Forms, graf., mestni promet, operacijski sistem, naročanje strank, phpMyAdmin, PowerDesigner, aplikacija za varnostno kopiranje, krmilni računalnik, medmrežje, razvoj spletnih aplikacij, računalniški viri, upravljanje delovnih procesov, zapis, mFRI, razvoj mobilnih aplikacij, uporabnost, ocenjevanje, OPC, OPC DA, OPC UA, varnostno kopiranje, sus vprašalnik, spletna trgovina, spletna prodaja, Windows phone 7, CRM procesi, prenosne kapacitete, pravica uporabe čezmejnih prenosnih zmogljivosti, avkcije prenosnih zmogljivosti, vozni red prenosov električne energije, prijava prenosov električne energije, ZigBee, ENTSO-E, ESS, glasba, metronom, virtualizacija, stroškovna učinkovitost, brezplačna programska oprema, AudioTrack, OpenAccessory, USB, IOIO, ADB, Plugwise, predvajanje glasbe, spletna aplicacija, Firebase, Kotlin, Iron Speed, hiter razvoj aplikacij, relevantni podatki, Moodle, prototipiranje, scenarijsko usmerjeni uporabniški vmesnik, GCM, mobilni telefon, pametno omrežje, pametna hiša, Sugar CRM, atletika, Android Studio, sistem za upravljanje odnosov s strankami, CRM v izobraževalni ustanovi, Apple, App Store, odprta avtentikacija, avtorizacija, model avtentikacije, upravljanje, projektni portfelji, svobodnjaki, poslovni sistemi, poslovno-informacijska arhitektura, geografski informacijski sistemi, ArcGIS, družabna omrežja, Facebook, vmesniki, Information Technology Infrastructure Library, ITIL, podpora odločanju, GIS projekti, informacijske storitve, XAMPP, jQuery, visokošolski zavod, Univerza v Ljubljani, prijava za vpis, eVŠ, košarka, marketing, optimizacija, storitev GCM, vpisni list, Nuxt.js, podpora partnerjem, Microsoft .NET, terenski anketar, licence, podatkovni strežnik, občine, stavbna zemljišča, spletni strežnik, borzni trgovalni sistem, povezljivost, stranke, načrtovalski vzorci, principi, uvoz podatkov, integracija sistema, projektni menedžment, razvoj IS, Sugar CRM Community Edition, razširljivost, večplastna arhitektura, objektni model, MSSQL, IBM DB2, analiziranje podatkov, integracija podatkov, objektno-relacijska preslikava, WMS, WCS, državni organ, EJB 3.0, UML, vizualizacija prostorskih podatkov, organizacija, RUP, B2E, spletni portal, priprave, nadgradnje, 3D prikazovalnik, mobilno bančništvo, razvoj informacijskega sistema, ZK, Java EE 6, obličje sistema, metodologija ASAP, informacijski sistem SAP, metodologija ITIL, poizvedbe SQL, SUPB, PWA, evidenca delovnega časa, programska oprema, projektna pisarna, Microsoft Office Project, EVI Jet, viri, odpravljanje preobremenjenosti, strojna oprema, dokumentni sistemi, Business Contact Manager, razvojni model, iterativni razvoj, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Dynamics 4.0 CRM, vloga dokumentnih sistemov, hramba dokumentov, upravljanje poslovnih procesov, Salesforce CRM, Intrix CRM, Microsoft Dynamics NAV, lastnosti, primerjava lastnosti, Baan, standard, Windows server 2008, merilno mesto, projektni plan, odpor do sprememb, upravljanje odpora, eksterna kakovost, avtomatsko ocenjevanje, Microsoft Dynamics CRM 4.0, interna kakovost, dokumentacija, obvladovanje odpora, organizacijska struktura, Ultimus BPM Studio, iskalnik, Grafana, bonitetni sistem, poslovni subjekt, človeški viri, ontologija, Windows aplikacija, Node-RED, semantični splet, finančni podatek, poročilo, Joomla, Drupal, prometne informacije, sistem za upravljanje z vsebinami, CMS, .NET, Telerik, LDAP, vizualizacija, programski vmesnik, Microsoft .NET Framework, brezžično omrežje, analogni vhodi, FEZ mini, razpoložljivost, Xetra, prilagodljivost, repozitorij, I2C vodilo, proizvodnja, potniški promet, podatkovne baze, Zabbix, PowerPivot, Qlik View, zrelost poslovnega obveščanja, zrelostni model TDWI, vreme, SloPromet, varnost in zdravje pri delu, orodja Oracle, API vmesnik, metode shranjevanja, podatki XML, podatkovna baza Oracle, objektni tipi, shema XML, LinkedIn, LinkedIn skupina, celotna informacijska rešitev, poslovni proces, likvidacija naslovnih faktur, portal, EMRIS, Wamp, XML, SharePoint, RDFa, mikroformati, pretok informacij, okrevanje po katastrofi, visoka dosegljivost, ArangoDB, poslovne skupnosti, SharePoint 2010, aplikacija za anlizo podatkov, poslovno sodelovanje, memcache, računalniška izmenjava podatkov, Web 2.0, Web 3.0, iskalniki, preskrbovalna veriga, MES, EDIFACT, elektronski dokumenti, BTS, generični upravljavec, dogodek, SARS-CoV-2, trola, profil, Prototip, Migracija podatkov, Splet, metodologija migracije podatkov, TV komunikator, IPTV, diplomsko delo, Archimate, praktična uporaba, IT v kmetijstvu, Cobit, IPTV middleware, Jboss, diplomska naloga, PAN, PCI DSS, poslovanje, Ogrodje, Windows 8.1 Universal, Mobilna aplikacija, vmesnik, oglaševanje, več-platformno razvijanje, B2B, UWP, MVVM, plačilne kartice, plačilno mesto, bankomati, Plačilni instrumenti, aplikacija za kmetije, ekološko kmetijstvo, rastlinska pridelava, struktura, urnik, informacijska podpora projektom, CRM sistemi, metodologija implementacije, uvedba ERP sistema, standard projektnega vodenja., personalizacija, PMBoK, PMBoK v praksi, ključne vloge, izdelki in aktivnosti metodologije, gradientni spust, Android aplikacija, poslovanje podjetja, Newtonova metoda, logistična regresija, agilni pristop, Scrum, Internet stvari IoT, Big Data, spletna prijava, javna naročila, Slovenija, varnost, banka, pogledi, entitetni podatkovni model, Martinova notacija, upravljanje in vodenje telefonskih klicev, Sistem za podporo odločanju, priporočilni sistemi, skupinsko filtriranje CF, vsebinsko filtriranje CB, kibernetske grožnje., tveganje IT, nadzor kibernetskega tveganja v bankah, kibernetska kriminaliteta, platforma za kmetije, lokalna hrana, Azure, Swift, operacijski sistem iOS, garancija, sledilec cen, mariadb, openalpr, debian, hibridna, ionic, gostinstvo, TrinityCore, računalniške igre, mala storitvena podjetja, termični tiskalnik, docker, POS, React, REST, program, Angular, mobile application, web application, tehnologije v kmetijstvu, building furniture, živinoreja, prosta paša, pogovorni robot, souporaba vozil, digitalna rešitev, Shopify, nadzor kontrole vstopa, souporaba avtomobilov, glasovna rešitev, asistent, information system, MMORPG, spletni delavci, swift, ISO 55000, ios, xcode, upravljanje z osnovnimi sredstvi, XMPP, varna komunikacija, osnovna sredstva v podjetju, računalnik, IoT, fakulteta, Trgovina, informatika, poslovna, Raspberry Pi, senzorji, Arduino, HMAC, AES, AzureAD, pošiljka, dostava, Exchange, Office 365, poučevanje, Metodologija, progresivna spletna aplikacija, kurir, Google Maps, Hrana, manjše kmetije, RSA, beleženje stroškov, govedoreja, statistična klasikacija, zaposlovanje., denarni tok, prihodki, planiranje, strategija, Storitev, strateško planiranje informatike, Archie, Zachmanovo ogrodje, TOGAF, ArchiMate, Virtualni Stroj, SQLite, aplikacijska rešitev, nadziranje, pretvorba in zajem dokumentov, invalidska organizacija, Dynamics, OpenStreetMap, Microsoft, državna uprava, obvladovanje poslovnih procesov, sledenje, povpraševanje po storitvah, ocenjevanje stroškov razvoja, vozilo, gps, načrt, osebno trenerstvo, gsm, priprava informativnih ponudb, nadzorna plošča, Kontekst, roči terminal, poslovno informacijska tehnologija, komunikacija s spletnim strežnikom., Virtualizacija, tekmovanja, neprekinjeno delovanje., brezpapirno poslovanje, programski vtičniki, detekcija kolizij, razrešitev kolizij, Oblak, zvok, animacije, Box2D, monetizacija, viralnost, Microsoft Dynamics CRM 2011, potrdila o vpisu, magistrska dela, varnost pametnih telefonov, diplomska dela, MVC, servis Windows, prenos datotek, SaaS, cocos2d, Objective-C, evidenca, faktura, aplikacjia, brezpapirja.si, InDoc RMS, Microcop, obračun, Windows Reporting Services, spletni servis, grafični vmesnik, gibanje, neodvisen razvoj iger, mobilne igre, tresljaj, žiroskop, potrjevanje, pospeškomer, krizne razmere, krizni načrt, sistemi za podporo odločanju, škropljenje, dodajanje dogodka, sistemi za opozarjanje, intervencija, IS, dodajanje opomnika, potisna obvestila, kontakt, avtomobili, računalniška pismenost., didaktični pripomočki, usposobljenost učiteljev, Celovite programske rešitve, pametno ujemanje, celovite programske rešitve, borza kmetijske mehanizacije, evidentiranje živine, snemalnik zvoka, BricsCAD, AutoCAD, Qt, datoteka SHP, GIS, GWT, poslovna inteligenca, CAD, C++, poslovni analitik, kompetence, kompetenčni model, poslovna analiza, sistem, primerjava orodij, Javascript, orodja za projektno vodenje, komunikacija s spletnim strežnikom, večparametrski odločitveni model, Nginx, vadba, Vue.js, ročni terminal, naročanje stran, stranka, servis, čakalna vrsta, davčna blagajna, CEF, alternativna rešitev, tveganje, krizno načrtovanje, platforma, recepti, Chromely, kuharska aplikacija, kontekst, rezervacija, telefonski klic, deklarativno programiranje, reaktivno programiranje, avdio arhiv, podkast, DEXi, informacijsko komunikacijska tehnologija, digitalna pismenost, Dart, BLoC, Cordova, nginx, SWOT, več platform, Flutter, dinamično nalaganje, refleksija, kontekst uporabnika