Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Dušan Petrovič

Vseh ključnih besed je 419, ki se skupaj pojavijo 728 krat.
59 ključnih besed (14.08 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 368 krat (50.55 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
71x19.29%geodezija
46x12.5%diplomska dela
42x11.41%UNI
16x4.35%VSŠ
15x4.08%diplomska naloga
13x3.53%kartografija
10x2.72%GIG
9x2.45%turistična karta
6x1.63%spletna kartografija, redakcijski načrt, magistrska dela
5x1.36%kartografski prikaz, TUN, GIS
4x1.09%karta, spletna karta, kartografska generalizacija, Slovenija, kolesarska pot
3x0.82%navigacija, eng, tematska karta, GPS, kartografski znak, oblikovanje kart, DTK 25, interaktivna spletna karta, disertacije, graduation thesis, tematska kartografija, Google Zemlja, geodesy
2x0.54%aerolasersko skeniranje, potres, gorsko kolesarjenje, vektorska karta, OCAD, internet, Španija, kartografsko modeliranje, prostorsko načrtovanje, podatkovna baza, planinske poti, pustolovska tekmovanja, kartografski prikazi, digitalni model reliefa (DMR), turistična ponudba, Poljska, GEOS, lidar, projekt karte, kolesarske poti, državna topografska karta, geovizualizacija, planinska karta, generalizacija, fizična karta, model za obogateno resničnost, sistem tematskih kart
1xvečpredstavnostna kartografija, abstraction, MNK, inverzna enačba, polinomska enačba, tangentna metoda, Robinsonova projekcija, Prešernova nagrada, Ljubljansko barje, threedimension, deformacijska analiza, naravna Zemljina projekcija, Flex Projector, mesto Praga, modeling, 3D cartographic symbols, metoda najmanjših kvadratov, 3D kartografski znaki, 3D visualisation, Zakon o planinskih poteh, baza planinskih poti, lenticular map, lenticular foil display, lenticular technology, kartografska baza, sprejemniki GNSS, lentikularna karta, odnos, standardne paralele, modeliranje, poučevanje geografije, vertikalni premiki, optimalna kartografska projekcija, deformacija, abstrakcija, kontinenti, ekvivalentnost, trirazsežnost, cartographic generalization, vzdolžni profili proge, tlorisna karta proge, homologacija, smukaško tekaški center Logatec, navigacijski sistem, načrt stadiona, kartografija 18. stoletja, poplavne karte, gospodarjenje z vodami, kartografske projekcije, geodetska linija, zgodovina kartografije, Istra, občina Zreče, kartografsko izražanje, API tehnologija, 3D modeli, loksodroma, ortodroma, geodetski pribor, J. D. Florjančič, animacije, FugroViewer, vektorski podatki, rastrski podatki, ortofoto, geodetski načrt, Prague city, nivelmanska mreža, SketchUp, kartografska upodobitev, vidno zaznavanje, 3D karta, Valvasor, natančnost kart, znakovna upodobitev, animiran kartografski prikaz, Soča, kartografski model, fotorealistična upodobitev, izravnava, programska oprema, geology, baza podatkov, geološka karta, geologija, web cartography, geological map, digitalni tisk, podlaga, zgodovinska karta, database, termovakuumski postopek, matrica, zemljevidi, optimal map, map quality, adventure races, NATO, kolesarska karta, reliefna karta, metode prikaza, kartografsko oblikovanje, kolesarske steze, Xeikon, barve, Republika Slovenija, geografija, topologija, izdelava, priročniki, Slovenska vojska, ankete, vzorčenje, statistični podatki, strokovno izobraževanje, kakovost, komponente oblikovanja, kataster stavb, zemljiški kataster, topografske podlage, interaktivna karta, GPX, svetovni splet, elementi vsebine, tematske karte, spletna tehnologija, Internet, optimalna karta, kakovost karte, 3D vizualiyacija, odprta koda, sistem ya sledenje vozil, interaktivnost, model primernosti, turno smučanje, panoramska kartografija, geografski informacijski sistem, prostorske analize, dejavniki plazovitosti, animacija, renderiranje, atlas, tipna kartografija, slabovidni ljudje, slepi ljudje, Evropska unija, 3R-upodobitev, DMV, AutoCAD Civil 3D, železnica, 3R-model, trirazsežna kartografija, manipulacije DMR, pogojni znaki, vsebinsko oblikovanje, podatkovni sloji, map printing, reambulacija, pregled, interaktivne karte, ICA nacionalno poročilo, topografsko-kartografski sistem, zgodovina, cartographic basis, cartographic sources, topografska karta, 3R-kartografska generalizacija, oblikovanje 3R-kartografskih prikazov, 3R-karta, topografski ključ, VMap, map, tiskanje karte, kartografska osnova, kartografski viri, kartografijska karta, občina, prostorska fotografija grajskega atrija, fizični 3D-izris gradu, 3D-model gradu, daljinsko vodeni zrakoplov, kataster gospodarske javne infrastrukture, vodovod, davek na nepremičnine, gradbeništvo, grajeno okolje, položajna točnost, metoda ICP, lidarski oblak točk, naravna znamenitost, pohodniška pot, turistična pot, soška fronta, kulturno-zgodovinska znamenitost, maketa Triglava, fotogrametrični oblak točk, »SfM«, bližnjeslikovna fotogrametrija, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kakovost prostorskih podatkov, ocena ranljivosti, reambulančni kataster, Franciscejski kataster, karta poškodb, ocena poškodovanosti stavb, Brežice, 3D-statična karta, programska orodja, EMS-98, 1917, vodovje, naselja in grajeni objekti, analiza kakovosti, kolesarska povezava, geografsko obtežena regresija, multipla regresija, brezpilotni letanik, fizični tri-razsežni model, komunikacije, oblikovanost površja, digitalni tri-razsežni model, vezne točke, georeferenciranje, slepota, taktilna karta, kraški relief, plastnice, brajica, Vilna, Kolpa, Izboljšava karte, Planinska orientacijska tekmovanja, tip, Martuljške gore, B-GIG, navidezna resničnost, navidezni prelet, tekmovalci, boks, 3D-prikaz, podatkovne baze, GEO, diplomske naloge, ESRI, dolina, rafting, analiza, struktura podatkovne baze, Planinska zveza Slovenije, rastrski deli, zemljevid, kartografski strežnik, TTN5, topografski načrt, digitalna knjižnica, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, Vektorski deli, anketni vprašalnik, državna meja, ribolov, pešpoti, Hotel, Osilnica, OCAD internet karta, grafične spremenljivke, Mokrice, 3D-modeliranje, potresna poškodovanost stavb, potresna ranljivost stavb, interaktivna spletna kolesarska karta, naravna in kulturna dediščina, GPX zapis, ročni GNSS sprejemniki, direktiva INSPIRE, implementacija direktive INSPIRE, kartografski znaki, notranja vsebina, hidrografija, referenčni koordinatni sistemi, mobilne aplikacije, TBM, direktna povezava, Avstrija, kartirana nova cesta, kategorizacija varnih poti, prometne obremenitve, vidiki umeščanja, predot, spiralni most, kartografska dokumentacija, spletni portal, portal, spatial planning, system of thematic maps, thematic cartography, morje, sea management, trirazsežni model, lentikularna tehnika, reka Krka, Kostanjevica na Krki, poplave, gospodarjenje, prostorsko planiranje, ASP.net, GPX datoteke, MTB, Žirovnica, Google Maps API, spletni pregledovalnik, barvna omejitev, vizualna omejitev, uporabnik, varna pot, ovire, podnebni ukrepi, trajnostni razvoj, primerjava med vožnjo, navigacijski programi, OCAD 12, kraški rob, skupni vzpon, GPS-sled, plezanje, kolesarstvo, navigacijske naprave, cestna navigacija, geodetska izmera terena, Mengeš, kartografska animacija, dinamična karta, letalske karte, športno letališče, MTN25, merilo 1 : 25 000, občina Žužemberk, višinski profil, Triglavski narodni park, pohodništvo, težišče, izračun, metoda, PZS, Android aplikacija, dostopnost grajenega okolja, gibalno ovirane osebe, globalni navigacijski satelitski sistemi, topografske karte, geometrično središče, učbenik, izboljšave kart, izdelava kart, slovenska avantura, informacijska infrastruktura, šolski zemljevid, spoznavni zemljevid, učni načrt, kurikul, kartografski komunikacijski sistem, lentikularni prikaz