Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Dušan Petrovič

Vseh ključnih besed je 434, ki se skupaj pojavijo 755 krat.
63 ključnih besed (14.52 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 384 krat (50.86 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
71x18.49%geodezija
46x11.98%diplomska dela
42x10.94%UNI
16x4.17%VSŠ
15x3.91%diplomska naloga
14x3.65%kartografija
10x2.6%GIG, turistična karta
6x1.56%spletna kartografija, GIS, spletna karta, redakcijski načrt, magistrska dela
5x1.3%TUN, kartografski prikaz, kolesarska pot, karta
4x1.04%Slovenija, kartografska generalizacija
3x0.78%kartografski znak, DTK 25, eng, interaktivna spletna karta, oblikovanje kart, disertacije, tematska karta, navigacija, Google Zemlja, tematska kartografija, OCAD, graduation thesis, GPS, geodesy
2x0.52%gorsko kolesarjenje, internet, aerolasersko skeniranje, geovizualizacija, Španija, model za obogateno resničnost, generalizacija, Poljska, sistem tematskih kart, digitalni model reliefa (DMR), podatkovna baza, kartografski prikazi, prostorsko načrtovanje, potres, kartografsko modeliranje, turistična ponudba, lidar, kolesarske poti, pustolovska tekmovanja, GEOS, planinske poti, vektorska karta, topografske podlage, državna topografska karta, fizična karta, navidezna resničnost, navidezni prelet, naravna znamenitost, projekt karte, planinska karta
1xanimiran kartografski prikaz, 3D karta, geografija, kartografski model, vektorski podatki, rastrski podatki, Soča, Valvasor, J. D. Florjančič, priročniki, načrt stadiona, vzdolžni profili proge, tlorisna karta proge, Slovenska vojska, gospodarjenje z vodami, poplavne karte, topologija, geodetski pribor, kartografija 18. stoletja, Republika Slovenija, natančnost kart, izdelava, vertikalni premiki, komponente oblikovanja, izravnava, nivelmanska mreža, deformacijska analiza, Ljubljansko barje, optimalna kartografska projekcija, poučevanje geografije, večpredstavnostna kartografija, inverzna enačba, tangentna metoda, Flex Projector, homologacija, naravna Zemljina projekcija, Prešernova nagrada, kakovost, Robinsonova projekcija, polinomska enačba, MNK, metoda najmanjših kvadratov, animacije, loksodroma, 3D kartografski znaki, modeliranje, abstrakcija, lenticular map, trirazsežnost, mesto Praga, threedimension, 3D cartographic symbols, modeling, abstraction, 3D visualisation, lenticular foil display, lentikularna tehnika, reka Krka, Kostanjevica na Krki, poplave, lentikularni prikaz, 3D vizualiyacija, lenticular technology, lentikularna karta, ankete, Prague city, cartographic generalization, Istra, občina Zreče, SketchUp, API tehnologija, zgodovina kartografije, kartografsko izražanje, kartografske projekcije, geodetska linija, deformacija, ortodroma, 3D modeli, znakovna upodobitev, FugroViewer, vzorčenje, ortofoto, geodetski načrt, statistični podatki, kartografska upodobitev, strokovno izobraževanje, fotorealistična upodobitev, vidno zaznavanje, smukaško tekaški center Logatec, ekvivalentnost, cartographic sources, podlaga, digitalni tisk, map, cartographic basis, map printing, zgodovina, pregled, zgodovinska karta, reambulacija, tiskanje karte, kartografska osnova, podatkovni sloji, VMap, topografski ključ, topografska karta, vsebinsko oblikovanje, pogojni znaki, Xeikon, kartografski viri, barve, topografsko-kartografski sistem, ICA nacionalno poročilo, kolesarske steze, kolesarska karta, baza podatkov, NATO, kartografsko oblikovanje, metode prikaza, termovakuumski postopek, matrica, geološka karta, reliefna karta, geology, zemljevidi, adventure races, optimalna karta, kakovost karte, interaktivne karte, map quality, database, web cartography, geological map, optimal map, 3R-kartografska generalizacija, oblikovanje 3R-kartografskih prikazov, tipna kartografija, slabovidni ljudje, slepi ljudje, kartografijska karta, atlas, Evropska unija, Internet, železnica, 3R-model, 3R-upodobitev, navigacijski sistem, kartografska baza, standardne paralele, tematske karte, kontinenti, geologija, odnos, spletna tehnologija, sprejemniki GNSS, Zakon o planinskih poteh, baza planinskih poti, AutoCAD Civil 3D, DMV, zemljiški kataster, kataster stavb, prostorske analize, dejavniki plazovitosti, interaktivna karta, geografski informacijski sistem, 3R-karta, manipulacije DMR, trirazsežna kartografija, panoramska kartografija, turno smučanje, model primernosti, interaktivnost, svetovni splet, animacija, renderiranje, sistem ya sledenje vozil, trirazsežni model, programska oprema, GPX, odprta koda, elementi vsebine, interaktivna spletna kolesarska karta, kulturno-zgodovinska znamenitost, pohodniška pot, turistična pot, soška fronta, maketa Triglava, bližnjeslikovna fotogrametrija, metoda ICP, lidarski oblak točk, fotogrametrični oblak točk, »SfM«, vezne točke, georeferenciranje, analiza, struktura podatkovne baze, Planinska zveza Slovenije, rastrski deli, zemljevid, kartografski strežnik, TTN5, topografski načrt, digitalna knjižnica, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, daljinsko vodeni zrakoplov, 3D-model gradu, fizični tri-razsežni model, brezpilotni letanik, analiza kakovosti, kolesarska povezava, digitalni tri-razsežni model, oblikovanost površja, karta poškodb, vodovje, naselja in grajeni objekti, komunikacije, geografsko obtežena regresija, multipla regresija, vodovod, kataster gospodarske javne infrastrukture, prostorska fotografija grajskega atrija, fizični 3D-izris gradu, položajna točnost, grajeno okolje, kakovost prostorskih podatkov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na nepremičnine, gradbeništvo, Vektorski deli, anketni vprašalnik, boks, tematska pohodna pot, kulturna znamenitost, Kamniška Bistrica, tekmovalci, 3D-prikaz, GEO, diplomske naloge, ESRI, podatkovne baze, nadmorske višine, GNSS, golf, karti posameznih igralnih polj, karta celotnega golf igrišča, 3D-model, igralno polje, relief, DMR, PlanGIS, tiskana na papirju, jezero Jasna, B-GIG, Martuljške gore, ribolov, pešpoti, Hotel, rafting, državna meja, Osilnica, grafične spremenljivke, Mokrice, 3D-modeliranje, OCAD internet karta, dolina, Kolpa, slepota, taktilna karta, kraški relief, plastnice, brajica, Vilna, Izboljšava karte, Planinska orientacijska tekmovanja, tip, Franciscejski kataster, reambulančni kataster, spiralni most, kartografska dokumentacija, vidiki umeščanja, prometne obremenitve, predot, TBM, naravna in kulturna dediščina, GPX zapis, ročni GNSS sprejemniki, mobilne aplikacije, direktna povezava, Avstrija, globalni navigacijski satelitski sistemi, topografske karte, Android aplikacija, PZS, gibalno ovirane osebe, dostopnost grajenega okolja, kartirana nova cesta, kategorizacija varnih poti, varna pot, ovire, direktiva INSPIRE, implementacija direktive INSPIRE, barvna omejitev, vizualna omejitev, uporabnik, spletni pregledovalnik, prostorsko planiranje, gospodarjenje, spatial planning, system of thematic maps, thematic cartography, morje, Google Maps API, ASP.net, kartografski znaki, notranja vsebina, hidrografija, referenčni koordinatni sistemi, spletni portal, portal, GPX datoteke, MTB, Žirovnica, občina, pohodništvo, težišče, občina Žužemberk, športno letališče, letalske karte, geodetska izmera terena, merilo 1 : 25 000, MTN25, primerjava med vožnjo, navigacijski programi, navigacijske naprave, cestna navigacija, Mengeš, kartografska animacija, 1917, Brežice, ocena poškodovanosti stavb, ocena ranljivosti, EMS-98, programska orodja, dinamična karta, potresna ranljivost stavb, potresna poškodovanost stavb, 3D-statična karta, trajnostni razvoj, podnebni ukrepi, kartografski komunikacijski sistem, spoznavni zemljevid, šolski zemljevid, izboljšave kart, kurikul, učni načrt, izračun, metoda, geometrično središče, učbenik, izdelava kart, slovenska avantura, plezanje, kolesarstvo, kraški rob, OCAD 12, GPS-sled, skupni vzpon, informacijska infrastruktura, Triglavski narodni park, višinski profil, sea management