Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Rudi Kocjančič

Vseh ključnih besed je 261, ki se skupaj pojavijo 754 krat.
86 ključnih besed (32.95 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 579 krat (76.79 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
141x24.35%diplomske naloge
55x9.5%Slovenija
26x4.49%človekove pravice
22x3.8%Evropska unija
18x3.11%lokalna samouprava
14x2.42%pravna ureditev
13x2.25%volitve
12x2.07%Svet Evrope, občine
11x1.9%Lizbonska pogodba, državni zbor
10x1.73%demokracija
9x1.55%referendum
8x1.38%ustava
7x1.21%politične stranke, volilni sistemi, lokalne volitve, vlada
6x1.04%zakonodajni postopek, parlamentarni sistem, državni svet
5x0.86%magistrske naloge, Evropsko sodišče za človekove pravice, parlamenti, zakonodaja
4x0.69%Državni zbor, ustavno sodišče, zakonodajni referendum, narodne manjšine, volilni sistem, parlament, ustavna ureditev, ustavna sodišča, državna ureditev
3x0.52%ustave, Ustava Republike Slovenije, izbrisani, odložilni veto, državna oblast, neposredna demokracija, Hrvaška, varstvo človekovih pravic, Sodišče Evropske unije, Ustavno sodišče, ustavna pritožba
2x0.35%pokrajine, Madžarska, socialna varnost, župan, državljanstvo, tujci, imuniteta, socialna politika, ustavne pravice, izvršilna oblast, odvetništvo, korupcija, župani, pravo, dvodomnost, občinski svetniki, Nemčija, državno tožilstvo, poslovniki, društva, sodišča, lokalne skupnosti, delavci, nacionalni parlamenti, subsidiarnost, Radovljica, mednarodne pogodbe, večinski volilni sistem, proporcionalni volilni sistem, Evropski parlament, Republika Slovenija, Državni svet, lokalna skupnost, Ljubljana, mednarodne konvencije, predsednik, ustavno pravo, temeljne svoboščine, narodne skupnosti, ustavni zakoni, varuh človekovih pravic
1xcivilno pravo, politični programi, Evropska ustava, lokalna demokracija, programi političnih strank, pravno varstvo človekovih pravic, ratifikacija, Zakon o lokalni samoupravi, ombudsman, ustavni sistemi, krajevna skupnost, 1996-2008, Mestna občina Maribor, Svet Evropske unije, ustanovitvene pogodbe, Občina Žužemberk, vloga političnih strank, temeljne pravice, evropska listina, politična stranka, pravna ureditev političnih strank, Pogodba o EU, ljudska iniciativa, Ustava Republike Hrvaške, 1991-2004, osamosvojitev, diplomska naloge, mesta, Zakon o varstvu osebnih podatkov, politika države, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, osebni podatki, zasebnost, Velika Britanija, diplomske nalologe, državni proračun, revizija, javna poraba, javne finance, mednarodna sodišča, Računsko sodišče, delavsko soupravljanje, 1992-2008, Italija, pravna ureditev imunitete, participacija, zaporniki, pravice zapornikov, sindikalna svoboda, sindikat, stavka, kolektivna pogodba, poslovnik državnega zbora, Državni zbor Republike Slovenije, pridržanje, pravno varstvo, zapori, delovna telesa, 1991-2008, Evropska konvencija o človekovih pravicah, poveljevanje, javno dobro, Bosna in Hercegovina, pravna ureditev Bosne in Hercegovine, pravna ureditev Slovenske vojske, Slovenska vojska, zgodovinski pregledi, NATO, predsedovanje, pravna ureditev Evropske unije, Daytonski sporazum, Črna Gora, poslanci, zakonodajni postpek, pravna ureditev Državnega zbora, Splošna deklaracija o človekovih pravicah, politične organizacije, parlamentarizem, 2008, državni tožilci, pravna ureditev referenduma, mestne občine, mednarodni sporazumi, verske skupnosti, mediacija, mediator, socialna država, notariat, sodni spori, federacija, ustavno sodstvo, institucije Evropske unije, regionalna samouprava, konfederacija, vlade, preprečevanje, temeljni zakon, Madžarska narodna skupnost, delovanje vlade, predsednik vlade, ustavne spremembe, dvojno državljanstvo, odvetniki, pravosodje, evropska unija, politični sistem, vladna koalicija, varstvo narodnih manjšin, Romi, Romska skupnost, migracije, javni zavod, center za socialno delo, pravno varstvo manjšin, organi zavoda, otroci s posebnimi potrebami, otrokove pravice, omejitev gibanja, vladne koalicije, pristojnosti, odstranitev tujcev, nezakonito bivanje, volilini sistemi, ustavne ureditev, prevna ureditev, oblast, ilegalne migracije, predsedniki, koalicijska vlada, dvojezičnost, posebni postopki, občinski svet, pravni red, verska svoboda, poslovnik, volilna pravica, politično predstavništvo, potni list, potne listine, zgodovina, narodna skupnost, deklaracija, beneška komisija, socialno varstvo, ekonomska kriza, gospodarstvo, ustavni zakon, ustavna pravica, razvoj društev, delovanje društev, Zakon o društvih, mednarodne organizacije, protikorupcijsko delovanje, zračni promet, mednarodni zračni promet, pravni akti, navigacijske službe, poslanski mandat, manjšine, italijanska narodna skupnost, ustanovitev, Ankaran, pristojnosti predsednika, državna meja, arbitražni sporazum, sodna praksa, volilna kampanja, sprememba Ustave, Komisija za preprečevanje korupcije, Evropske skupnosti, vloga nacionalnih parlamentov, sodišče, sodna statistika, postopki, varstvo zemljišč