Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jana Mali

Vseh ključnih besed je 166, ki se skupaj pojavijo 607 krat.
64 ključnih besed (38.55 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 505 krat (83.2 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
70x13.86%stari ljudje
55x10.89%staranje
49x9.7%socialno delo s starimi
38x7.52%domovi za stare
25x4.95%institucionalno varstvo
23x4.55%demenca
19x3.76%socialno delo, socialne mreže
15x2.97%svojci
10x1.98%potrebe
9x1.78%prosti čas
8x1.58%družina
7x1.39%pomoč na domu, neformalna pomoč
6x1.19%dolgotrajna oskrba
5x0.99%potrebe starih ljudi, medgeneracijski odnosi, dom upokojencev, kakovost življenja, zasebnost, komunikacija
4x0.79%pomoč, formalna pomoč, osebe z demenco, kakovostna starost, medgeneracijsko sodelovanje, stres, socialne oskrbovalke
3x0.59%starost, socialno varstvo, izgorelost, osamljenost, smrt, generacije, medgeneracijska solidarnost, podeželje, nasilje, zadovoljstvo stanovalcev, zlorabe, upokojitev, lokalna skupnost, umiranje, skupine za samopomoč
2x0.4%supervizija, zaposleni v domovih za stare, avtonomija, socialni stiki, kvaliteta življenja, zakonodaja, kmečko prebivalstvo, socialnovarstvene storitve, samopodoba, deinstitucionalizacija, kakovost delovnega življenja, zadovoljstvo, aktivnosti, stari, žalovanje, socialni delavci in delavke, skupnostna skrb, selitev, medsebojni odnosi, formalna in neformalna pomoč, oblike pomoči
1xalkoholizem, slepi in slabovidni, invalidnost, bivalne enote, socialne službe, ISO standardi, samomor, Katz lestvica, viri pomoči, pomoč svojcem, društva upokojencev, validacija, zaposlovanje, iskanje zaposlitve, ledvični bolniki, kronična ledvična bolezen, socialni oskrbovalci, socialna omrežja, evalvacija, demence, priprava na starost, centri za socialno delo, multidisciplinarni tim, hendikep, avtonomnost, skupnostne službe, inovativne metode, domovi četrte generacije, analiza intervjujev, brezposelnost, organizacijska klima, delovno življenje, zgodbe, socialna varnost, modeli supervizije, zdravje starejših, osebna rast, skupnostno socialno delo, socialni kapital, izobrazba, etika, sodelovanje, metode supervizije, intervizija, bivalno okolje, oskrba, skupnostno socialno delo s starimi, izobraževanje starejših, sprejem, informacijsko-komunikacijska tehnologija, socialno delo v zdravstvu, negovalne bolnišnice, odnosi, gibljivost, individualnost, prilagojena stanovanja, zagovorništvo, neformalne mreže, dom za ostarele, hospitalizacija, zdravje, potrebe starih, medgeneracijsko sožitje, predsodki in stereotipi, demografske spremembe, skrb za zdravje, razumevanje smrti, nasilje nad starimi ljudmi, aktivno staranje, mladostniki, krepitev moči, oskrbovalci, strokovne službe, samostojnost, model E-qalin, spremljanje umirajočih, totalne ustanove, paliativna oskrba, hospic, neformalni oskrbovalci, gospodinjske enote, oskrbovana stanovanja, skrb za stare, mladi, solidarnost, socialna politika, medsebojna pomoč, tiskani mediji, psihiatrija, varovanje na daljavo, dnevni centri, oskrba na domu, informiranost, avtonomija odločanja, izobraževanje odraslih, normalizacija, duševno bolni, duševno zdravje, prisilna hospitalizacija, institucionalizacija, poklicna higiena, postadolescenca