Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Blaž Lešnik

Vseh ključnih besed je 170, ki se skupaj pojavijo 416 krat.
61 ključnih besed (35.88 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 307 krat (73.8 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
46x14.98%alpsko smučanje
14x4.56%meritve
13x4.23%tekmovanje
10x3.26%testi, organiziranost
9x2.93%primerjava
8x2.61%mladi, učenje
7x2.28%analiza variance
6x1.95%prosti slog, vprašalnik, razvoj, gibalne sposobnosti, antropometrija, tehnika, uspešnost, dečki
5x1.63%otroci, trening, učitelji, metodika
4x1.3%SPSS, regresijska analiza, poškodbe, deklice, smučanje, program, anketa, usposabljanje, medicina, motorične sposobnosti, zgodovina, deskanje na snegu
3x0.98%trženje, motivacija, tujina, Slovenija, tečaji, snežni parki, vadba, SMMS, motorika, športne poškodbe
2x0.65%metode, kondicijska priprava, zarezna tehnika, rezultati, morfološke značilnosti, psihologija, vrhunski šport, Spearmanov korelacijski koeficient, kondicijski trening, zakonodaja, vsebina, organizacija, sistem, načrtovanje, športna rekreacija, pravila, Pearsonov koeficient korelacije, varnost
1xinvalidski šport, specialna motorika, osebe s posebnimi potrebami, pripomočki, starši, odločitve, študenti, trenerji, Center za univerzitetni šport, učni načrt, pogoji, snežne deske, modeli, svetovni pokal, sprednja križna vez, preverjanje, model, drugo triletje, osnovna šola, klasifikacija, tabor, športni dan, zveza, program SMMS, tek na smučeh, sponzorstvo, podjetje, nogomet, delovanje, šola v naravi, Maribor, koleno, učinkovitost, šole, ZUTS, programi, korelacijski koeficient, proizvajalci, slalom, smuči, selekcija, članstvo, športne panoge, zima, funkcionalne sposobnosti, videoanaliza, šola, postavitev, opredelitev, t-test, telesne mere, športni objekti, vzdrževanje, gradnja, snežni park, SPSS 19.0, Mann Whitneyev test, oprema, grbine, kadri, usposobljenost, ocenjevanje, sojenje, skoki, koncentracija, psihološki status, SPSS 21.0, mišice, slovenska smučišča, smučarska oprema, socialni status, znanje, bolečine, okorelost, uspeh, razlike, gibalno učenje, učinki, športna mazila, prehrana, dodatki, SPSS 18.0, vzroki, motorični testi, starejše deklice, gibalni razvoj, starešji dečki, analiza, statistika, amputacija, noga, invalidi, pretreniranost, Excel, turizem, strokovno izpopolnjevanje, akrobatika, U-test, telovadne prvine, ravnotežje, uporaba, starejši dečki, puberteta, financiranje, učitelji smučanja, Pearsonov korelacijski koeficient, mlajši dečki, ciklizacija, rehabilitacija