Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marijana Jakše

Vseh ključnih besed je 110, ki se skupaj pojavijo 192 krat.
32 ključnih besed (29.09 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 114 krat (59.38 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
20x17.54%vrtnarstvo
8x7.02%hidroponika
7x6.14%zelenjadarstvo
6x5.26%rastlinjaki
5x4.39%gojitvene plošče
4x3.51%sorte, vrtnine, čebula, rukvica, plavajoči sistem, pridelek
3x2.63%Eruca sativa, perlit
2x1.75%Ljubljana, šota, zelenjadnice, rastni substrati, gostota setve, motovilec, rast, steklenjaki, kamena volna, kultivarji, bučke, sadike, Diplotaxis tenuifolia, mešani posevki, razvoj, plavajoči sistemi, hranilne raztopine, Lactuca sativa, gnojenje
1xdrobnoplodni paradižnik, Capitata, aeroponika, Brassica oleracea, zastiranje tal, Phaseolus vulgaris, navadni fižol, blitva, Beta vulgaris, zelje, Allium cepa, Lycopersicon lycopersicum Karsten, Valerianella locusta, gostota steve, zavarovan prostor, Valerianella olitoria, mineralna gnojila, dognojevanje, paprika, plastenjaki, tehnologija pridelovanja, Capsicum annuum L., gojenje v lončkih, vrtički, glavnata solata, pridelki, zastirke, setev, hidroponski sistemi, težke kovine, onesnaženost tal, nitrati, fižol, Allium cepa L., mesečna redkvica, Raphanus sativus L., redkvica, sladkorji, plavajoče plošče, Cucurbita pepo L., bolezni rastlin, pridelava, botanični opis, žlahtnjenje rastlin, organske kisline, flavoni, samonikle akcesije, gojenje, glukozinolati, divja rukvica, špargelj, beluš, flavonoli, fenoli, asparagus, rastlinski škodljivci, poljski poskusi, solata, hranilna raztopina, vejnati dvoredec, Cichorium endivia L., špinača, Spinacia oleracea, čas sajenja, Allium fistulosum, zimski luk, inertni substrati, endivija, žlahtnjenje raslin, mikropropagacija, Eruca sativa Mill., Slovenija, vegetativno razmnoževanje, generativno razmnoževanje, rastni hormoni, gojišča, dihaploid, rastlinske sorte