Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleš Breznikar

Vseh ključnih besed je 90, ki se skupaj pojavijo 153 krat.
14 ključnih besed (15.56 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 77 krat (50.33 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
18x23.38%diplomska dela, geodezija
9x11.69%UNI
7x9.09%VSŠ
5x6.49%geodetski načrt
3x3.9%digitalni nivelir, geodetska mreža
2x2.6%kataster gospodarske javne infrastrukture, elektronski tahimeter, zakoličba, hidroelektrarna, gospodarska javna infrastruktura, projektiranje, kodna nivelmanska lata
1xopazovanje plazov, geodetski projekt, vpis v javne evidence, premiki točk, pilotna stena, reprezentacija, geodetska mreža objekta, reper, natančnost premikov opazovanih točk, sistem TPS, geodetska točka, centralna baza, VSS, koordinatni sistem, optična prizma, projektna dokumentacija, sistem ATR, kubna prizma, geodetske storitve, tehnična dokumentacija, GPS, digitalni kompas, Sweep sistem, Hypack Max, viadukt Črni Kal, deformacije, vertikalni premiki, obremenilni preizkus, globinomer, monitoring, vpis v uradne evidence, gradbeno dovoljenje, parcelacija, gradbena jama, turbinski steber, protokol meritev, pretočno polje, uporaba podatkov GJI, evidenca, terenska izmera, podatkovni sloj, natančnost, topografija, zemljiški kataster, položajna mreža, prosto stojišče, nivelmanska mreža, stabilizacija, nivelman, nivelmanska lata, temperaturne spremembe, horizontalna vizurna os, državni lokacijski načrt, kontrolne meritve, mikrometer, strojne meritve, redukcija dolžin, izravnava, standardizacija, vertikalni pomik, Topcon, prečni in vzdolžni profili, katastrski elaborat, elaborat sprememb, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, objekt GJI, TopSURV, GPT-7000i, infrardeča svetloba, elektromagnetno valovanje, analiza rezultatov, CCD senzor, osvetljenost late, tehnično opazovanje, geodetski instrument, pogreški nivelirja