Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jože Štihec

Vseh ključnih besed je 59, ki se skupaj pojavijo 98 krat.
17 ključnih besed (28.81 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 56 krat (57.14 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x16.07%športna vzgoja
8x14.29%vprašalnik
4x7.14%osnovna šola
3x5.36%primerjava, analiza variance, anketa, učitelji, osnovne šole, faktorska analiza, učenci
2x3.57%dijaki, motivacija, srednje šole, gibalne sposobnosti, Cronbachov alfa koeficient, psihologija, SPSS
1xpedagogi, organizacija, aktivnosti, Romi, šport, t-test, regresijska analiza, projektno učno delo, izobrazba, odnos, pripomčki, motorične sposobnosti, testi, meritve, športnovzgojni karton, telesne značilnosti, športni oddelki, analiza kovariance, tekmovanja, šola v naravi, rekviziti, disciplina, Prekmurje, spol, konflikti, stili vodenja, stališča, medsebojni odnosi, nešportniki, vrednote, Hi-kvadrat test, čustvena inteligenca, diskriminantna analiza, otroci, eksperiment, športniki, znanje, vadba, neprimerno vedenje, športni pedagog, ravnatelji, ocenjevanje