Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Saša Cecić Erpič

Vseh ključnih besed je 61, ki se skupaj pojavijo 76 krat.
13 ključnih besed (21.31 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 28 krat (36.84 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x10.71%starši, šport
2x7.14%športna aktivnost, analiza variance, vedenje, SPSS, vprašalnik, psihologija, intervju, športna kariera, motivacija, trenerji, mladi
1xt-test, kognitivni razvoj, SPSS 17.0, Levenov test, vadba v vodi, testi, meritve, ocenjevalna lestvica, motorična lestvica, socio-emocionalni razvoj, program, narod, trening, tekmovanje, kariera, stres, poškodbe, medosebni odnosi, otroci, mediji, motorični razvoj, športniki, športni dosežki, nacionalna identiteta, vzroki, življenjski slog, socialno-ekonomski status, odrasli, neaktivnost, vzdržljivost, vadba, športnice, socialni razvoj, izobraževanje, finance, navade, spremembe, vpliv, posledice, spletna anketa, dojenčki, vzgoja, perfekcionizem, šport mladih, rokomet, kadeti, moški, zaznavnogibalni razvoj