Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Miran Kondrič

Vseh ključnih besed je 127, ki se skupaj pojavijo 230 krat.
42 ključnih besed (33.07 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 145 krat (63.04 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x8.28%namizni tenis
8x5.52%vadba, razvoj
7x4.83%vprašalnik
6x4.14%tehnika, zgodovina
5x3.45%trening
4x2.76%načrtovanje, gibalne sposobnosti, badminton, motivacija, šport, učenje, anketa
3x2.07%otroci, psihična priprava, metodika, uspešnost, študenti, pravila, oprema, športna vzgoja, športna rekreacija
2x1.38%poškodbe, loparji, tekmovanje, priprava, t-test, gibanje, taktika, psihologija, frizbi, ANOVA, igre, metode, gibalni razvoj, kondicijska priprava, gibljivost, vzdržljivost, periodizacija, SPSS, mladi
1xfair play, podajanje, proprioceptivni trening, intervalni trening, lovljenje, intervju, vzgojitelji, pripomočki, igra z žogo, ultimate, športni centri, vadba v vodi, racketlon, vaje, zdravje, program, Pohorje, prosti čas, varstvo, motorično učenje, aerobika, štetje, specialna priprava, učinkovitost, športna medicina, spremembe, predtekmovalno stanje, gimnazija, anksioznost, športni oddelek, golf, neformalni intervju, športni pripomočki, igra, funkcionalne sposobnosti, rama, rehabilitacija, koordinacija, ravnotežje, hitrost, moč, srednje šole, fakultete, strategija, Kruskal-Wallis test, slovenska liga, dekleta, spol, razlike, motorične sposobnosti, testi, telesna priprava, meditacija, sproščanje, športna aktivnost, cilji, načrt, sistem igre, Univerza v Ljubljani, rezultati, ciklizacija, SPSS 20.0, sociodemografske značilnosti, primerjava, demografija, eksplozivna moč, tehnike, lepilo, šport z vlečnimi psi, tek, vodenje, FDV, puberteta, analiza variance, hoja v naravi, tekmovalni sistem, Fakulteta za šport, invalidski šport, Fakulteta za družbene vede, igre z loparji, prvo triletje, poznavanje, elementarne igre, osnovna šola, odnos