Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Frane Erčulj

Vseh ključnih besed je 203, ki se skupaj pojavijo 428 krat.
77 ključnih besed (37.93 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 302 krat (70.56 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
39x12.91%košarka
11x3.64%tehnika
9x2.98%taktika
8x2.65%trening
7x2.32%napad, vprašalnik
6x1.99%analiza variance, obramba, vadba, tekmovanje, mladi, ženske
5x1.66%meritve, met na koš, kadeti, analiza, reprezentanca, zgodovina, program
4x1.32%učenje, pravila, videoanaliza, motorične sposobnosti, organiziranost, Slovenija, analiza igre, razvoj, zaključni turnir, uspešnost
3x0.99%preventiva, nogomet, testi, državno prvenstvo, igra, anketa, moški, športne poškodbe, odbojka, evropsko prvenstvo, metode, gibanje, videoposnetki, statistika
2x0.66%antropometrija, športna kariera, otroci, priprava, igralna mesta, motivacija, model, morfološke značilnosti, podaje, koleno, računalniški program, VnosDogodkov 0.1.1, vrhunski šport, klubi, hitrost, Evroliga, SPSS, mala košarka, ANOVA, vaje, pionirji, t-test, met za tri točke, internet, učinkovitost, videokamera, liga, sociologija, svetovno prvenstvo, eksplozivna moč, načrtovanje, metodika, kinematična analiza, moč
1xšportna vzgoja, vzdržljivost, fiziologija, športna društva, tekmovalni sistem, dečki, univerzitetni šport, živčnomišični sistem, ZDA, tujci, športni pripomočki, bolečine, zdravje, osnovne šole, deskriptivna statistika, odzivni čas, starši, nogometna šola, Španija, Univerza v Ljubljani, košarka na vozičkih, Nova Gorica, vratar, psihosocialne značilnosti, kondicijska priprava, iztegovalke, koncentrična jakost, ekscentrična jakost, upogibalke, primerjava, motivi, organizacija, financiranje, smernice, društva, videonaprave, Hi-kvadrat test, Beograd 2005, vpršalnik, življenjski slog, Južnoafriška republika 2010, kondicijski trening, kettlebell, regresijska analiza, mladinci, tekma, Geoplin Slovan, igralna uspešnost, utežne krogle, invalidski šport, žoge, dviganje uteži, sodniki, natančnost, center, gibalne sposobnosti, reprezentance, igranje, reakcijski čas, Pearsonov koeficient korelacije, Spearmanov koeficient korelacije, koordinacija, Levenov test, SPSS 21.0, značilnosti, digitalna kamera, vadbeni načrt, Slovenska liga, vzroki, vodenje žoge, upokojitev, SPSS 20.0, BSplayer, VnosDogodkov 1.0.0.0, igralci, disertacije, struktura ekip, poškodbe, gleženj, Tel Aviv 2004, statistični model, Poljska 2014, točkovni model, ogrevanje, raztezne vaje, inercialna obleka MVN, SPSS 18, biomehanika, met iz skoka, vaje za moč, ravnotežje, spremembe smeri, Slovenija 2013, športna rekreacija, London 2013, receptorji, regeneracija, skoki, program VnosDogodkov 0.1.1, pliometrija, pripomočki, ciklizacija, štafetne igre, poligon, elementarne igre, osnovna motorika, rehabilitacija, gibalni razvoj, SPSS 20, Novo mesto, spremembe, Grosuplje 2009, Novo mesto 2010, hi-kvadrat, telesna sestava, kadetinje, zaključek, Rogaška Slatina 2011, mišice, mladi igralci, Kranj, SPSS 18.0, tenziometrija, začetni položaj, odzivnost, Škofja Loka