Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Blaž Jereb

Vseh ključnih besed je 95, ki se skupaj pojavijo 120 krat.
15 ključnih besed (15.79 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 40 krat (33.33 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x12.5%tehnika
3x7.5%gorništvo, anketa, t-test, vprašalnik, alpinizem, športno plezanje, zgodovina
2x5%trening, nadmorska višina, plezanje, dijaki, aklimatizacija, oprema, meritve
1xNorveška, športna vzgoja, bolonjski program, univerza, študij, Cramerjev koeficient, Fakulteta za šport, vozli, eksperiment, poučevanje, izobraževanje, metode, Slovenija, Pearsonov hi-kvadrat test, primerjava, šola v naravi, priprava, Lake-Louisova lestvica, počutje, višinska bolezen, izčrpanost, prehrana, solo plezanje, rizični športi, varovanje, psihična priprava, dehidracija, izkušnje, metodika, program, letni ciklus, vadba, srce, frekvenca, analiza variance, testi, višinska soba, učni načrt, turizem, nevarnost, plazovi, sneg, alpinistično smučanje, načrtovanje, organiziranost, kondicijska priprava, taktika, ciklizacija, turno smučanje, računalniški program LABCHART, vzdržljivost, moč, plezalna stena, mišice, upogibalke prstov, videokamera, elektromiografija, iztegovalke gležnja, psihološka priprava, računalniški program, mladi, SPSS, MANOVA, faktorska analiza, šport, turistična agencija, Mann-Whitrney test, Kruskal-Wallis test, gostje, razlike, spol, športni dogodki, športna aktivnost, aplikacija Plezalni trener, spremljanje, mediji, srednje šole, dijakinje, motivi, razvoj