Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Bojan Leskošek

Vseh ključnih besed je 55, ki se skupaj pojavijo 66 krat.
9 ključnih besed (16.36 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 20 krat (30.3 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x15%testi, odbojka
2x10%model, meritve, antropometrija, motorične sposobnosti, moški, športno plezanje, tekmovanje
1xvadba, upogibalke, moč, prsti, športna rekreacija, plezanje, mišična aktivacija, aktivacija, trening, mišice, oprema, plezališča, financiranje, organizacija, zakonodaja, gorništvo, regresijska analiza, morfološke značilnosti, fiziologija, raziskave, Pearsonov koeficient, F-test, nadmorska višina, vrednotenje, študenti, Fakulteta za šport, Spearmanov koeficient, ocenjevanje, analiza variance, šola, osnovna šola, videoanaliza, dekleta, plavanje, medicina, HI-kvadrat test, vprašalnik, alpinizem, prehrana, starši, Fredov program, dojenčki, astma, učenje, tečaji, t-test