Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Polona Pavlovčič Prešeren

Vseh ključnih besed je 194, ki se skupaj pojavijo 359 krat.
32 ključnih besed (16.49 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 197 krat (54.87 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
29x14.72%geodezija
21x10.66%diplomska naloga
18x9.14%GIG
17x8.63%UNI
16x8.12%GNSS
9x4.57%VRS, RTK-metoda izmere
8x4.06%ortofoto, statična metoda izmere
6x3.05%SIGNAL
4x2.03%VSŠ, RTK, TUN
3x1.52%DMR, magistrska dela, diplomska dela, referenčna postaja, GNSS-izmera, statična metoda
2x1.02%relativna določitev položaja, RTK - metoda izmere, PPP, interval registracije, točnost, hitra statična metoda izmere, hitra statična izmera GNSS, omrežje postaj, ocena kakovosti, višinski kot, PPK, statična izmera, GPS
1xD96/TM, volumen, Deulanayeva triangulacija, koordinate točk, nagib instrumenta, odlagališče odpadkov, D48/GK, ETRS89/TM, protokol NTRIP, aerolasersko skeniranje, klasična terestrična izmera, ovire sprejema signala GNSS, višine točk, omrežje SIGNAL, transformacija, konstanta antene, statična in RTK-metoda izmere, JAVAD TRIUMPH-LS, kontrola kakovosti, DOP faktorji, fazni center, kombinirana metoda izmere, RTK metoda izmere, RTK izmera, notranja antena, DMV, Dijkstrov algoritem, DTK 5, gozd, koordinatni sistem, točka, klasična geodetska izmera, izmera, DMV 5, referenčni satelit, dvojne fazne razlike, kakovost oslonilnih točk, transformacijski parametri, brezpilotni letalniki, metoda naravnih sosedov, lidar, višinomerstvo, pokritost tal, interpretacija, meje rabe zemljišč, dejanska raba, koordinatna osnova, GNSS-višinomerstvo, vodostaj, CROPOS, SiGNAL, diskretne točke, pravi pogrešek, zakoličba, Pomurje, RTK-GPS izmera, UGNSS, triangulacija z linearno interpolacijo, dolžina trajanja opazovanj, RTK-metoda, statična izmera GNSS, simultana opazovanja, laserski skenerji, 7-parametrična transformacija, kinematična izmera GNSS v realnem času, kombinacija GNSS in klasične metode izmere, Idrija, koordinatni sistem ETRS89, Surfer, interpolacija ploskev, velikost mrežnih celic, Javad, Leica Viva GS15, instrument Leica 900, volumen nasipa, CAS, zemljiški kataster, izračun zakoličbenih elementov, absolutna določitev položaja, Leica Infinity, Leica Geo Office, izračun točk, veslaška proga, naravne tarče, plezalna stena, klasifikacija, Trimble Online Processing, RTKlib, izris vidnih satelitov, maska neba, ovire, brezpilotni letalnik, fisheye-fotografije, faktorji DOP, Trimble RTX, azimut, dvovrstični elementi NORAD, registracija, georeferenciranje, diplomske naloge, odboj signala, u-blox, kovinski obroči, trajektorija gibanja., vegetacijski pogoji, u-blox ZED-F9P, Javad Triumph-LSA, gozdna pot, Ardusimple, Leica GS18T, Phantom 4 RTK, UAV, terestrični laserski skener Leica BLK360, direktno georeferenciranje, ničelni vektor, kinematična izmera, geodetski sprejemniki, stalna postaja, hitra statična metoda GNSS, digitalni model reliefa, standard, NSSDA, STANAG 2215, kinematična izmera GNSS, položajna točnost, kakovost, FReDNet, MAC, stereofotogrametrija, tehnologija GNSS, klasične geodetske metode, večpotje, modeliranje, program TEQC, preizkus, antene, Javad Triumph-LS, parcela, metode izmere GNSS, površina zemljišča, precizne klasične meritve, višinska razlika, projekcija, TOP, fotogrametrični oblak točk, zakasnitev signala iz zenita, vizualizacija, program, ocena višinske točnosti DMR, ortodroma, loksodroma, suha in mokra komponenta, radiosondaža, GNSS-RTK, GNSS in terestrična izmera, kontrola višin, DMR1, koordinatne razlike, obdelava faznih opazovanj GNSS, megla, troposferska refrakcija, standard ISO