Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Rus

Vseh ključnih besed je 142, ki se skupaj pojavijo 173 krat.
11 ključnih besed (7.75 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 42 krat (24.28 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
14x33.33%Magistrske naloge
5x11.9%Organizacije
4x9.52%Slovenija, Upravljanje
3x7.14%Diplomska dela
2x4.76%prevzemi podjetij, novi javni menedžment, Zdravstvo, neprofitne organizacije, menedžment, Turizem
1xIslamski kulturni center, Islamska skupnost, Kultura, Javni sektor, Ginijev indeks, Slovenska muslimanska skupnost, avtentično vodenje, transnacionalno izobraževanje, čezmejno izobraževanje, internacionalizacija visokega šolstva, Javno-zasebno partnerstvo, institucionalno okolje, podjetja, Varstvo narave, Strategija, Trg, Prostovoljci, Kozmetika, analiza panoge, strateški menedžment, naravna kozmetika, Zavarovana območja, Nadzor, Velika Britanija, Nature conservation, Landscape parks, pravno okolje, Infrastruktura, Krajinski parki, Pravna ureditev, organizacijsko vzdušje, interno komuniciranje, študija primera, morala, organizacije, družbeno okolje, projektno vodenje, splošne knjižnice, Republika Slovenija, trg kapitala, organizacijske spremembe, upravljanje, delničarstvo, borza, banke, investicije, vodenje sprememb, timsko delo, zadovoljstvo zaposlenih, zavzetost zaposlenih, koncertni orkester, Organizacijska kultura, disertacije, kvaliteta javne uprave, privatizacija, Enron, notranja informacija, spremembe, knjižničarstvo, organizacijsko okolje, prezentacija/izobraževanje, etika, ohranjanje/raziskovanje, poslovno okolje, Krizno upravljanje, uspešnost organizacije, Nepridobitne organizacije, Vodenje, Zakoni, Pivovarstvo, butično pivo, Trošarina, Motivacija, fleksibilno zaposlovanje, podpora članov, institucionalno zaupanje, Vseživljenjsko učenje, Zaposlovanje, kulturne dejavnosti, Fleksibilnost, mikropivovarne, Bled (Slovenija), upravljanje skupnosti, Sodelovanje, Delo, podporne interakcije, sodelo, obvladovanje tveganj, kultura varnosti, Skupnost, Delovno okolje, Mladina, Razvoj, Tourism, turistične destinacije, mladinski turizem, nastanitve, Slovenska oglaševalska zbornica, Socialni kapital (Sociologija), izid zdravstvene obravnave, zdravstvene storitve, merjenje, Organizacijska struktura, urgentni center, Delniške družbe, opazovalna enota, Zdravje, Kakovost življenja, Trženje, Blagovne znamke, Turistična politika, Podjetja, Prestrukturiranje, sistem vodenja kakovosti, Korporacije, spremljanje skladnosti, enakopravnost moških in žensk v športu, Ženske, vloga žensk v športu, vodstveni položaj žensk, Članstvo, Identifikacija, Šport, Managerji, Študije primerov, kodeks upravljanja družb, Kakovost, Nevladne organizacije, standardi kakovosti, NVO, Spremembe