Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Rus

Vseh ključnih besed je 139, ki se skupaj pojavijo 170 krat.
11 ključnih besed (7.91 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 42 krat (24.71 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
14x33.33%Magistrske naloge
5x11.9%Organizacije
4x9.52%Upravljanje, Slovenija
3x7.14%Diplomska dela
2x4.76%Turizem, prevzemi podjetij, novi javni menedžment, menedžment, neprofitne organizacije, Zdravstvo
1xKultura, Javni sektor, Islamski kulturni center, Slovenska muslimanska skupnost, institucionalno okolje, Ginijev indeks, pravno okolje, internacionalizacija visokega šolstva, transnacionalno izobraževanje, avtentično vodenje, podjetja, čezmejno izobraževanje, Islamska skupnost, Varstvo narave, naravna kozmetika, analiza panoge, Kozmetika, strateški menedžment, Velika Britanija, Pravna ureditev, Infrastruktura, Strategija, Trg, Landscape parks, poslovno okolje, Krajinski parki, Nadzor, Prostovoljci, Zavarovana območja, Nature conservation, zadovoljstvo zaposlenih, interno komuniciranje, študija primera, morala, organizacije, družbeno okolje, projektno vodenje, splošne knjižnice, Republika Slovenija, trg kapitala, organizacijske spremembe, upravljanje, delničarstvo, borza, banke, investicije, vodenje sprememb, timsko delo, zavzetost zaposlenih, koncertni orkester, Javno-zasebno partnerstvo, organizacijsko vzdušje, privatizacija, disertacije, Enron, notranja informacija, spremembe, knjižničarstvo, organizacijsko okolje, prezentacija/izobraževanje, etika, ohranjanje/raziskovanje, kvaliteta javne uprave, Turistična politika, Vodenje, Motivacija, fleksibilno zaposlovanje, Nepridobitne organizacije, uspešnost organizacije, Pivovarstvo, Zakoni, kulturne dejavnosti, Fleksibilnost, Slovenska oglaševalska zbornica, Socialni kapital (Sociologija), institucionalno zaupanje, podpora članov, Zaposlovanje, Vseživljenjsko učenje, Trošarina, butično pivo, Skupnost, Delovno okolje, Delo, Sodelovanje, podporne interakcije, upravljanje skupnosti, mladinski turizem, nastanitve, Bled (Slovenija), mikropivovarne, Razvoj, Mladina, turistične destinacije, Tourism, Članstvo, Identifikacija, merjenje, Zdravje, zdravstvene storitve, izid zdravstvene obravnave, urgentni center, Organizacijska struktura, Kakovost življenja, Prestrukturiranje, Blagovne znamke, Spremembe, Trženje, sodelo, Krizno upravljanje, Podjetja, opazovalna enota, Delniške družbe, Šport, Managerji, Ženske, enakopravnost moških in žensk v športu, vodstveni položaj žensk, vloga žensk v športu, standardi kakovosti, NVO, spremljanje skladnosti, Korporacije, kodeks upravljanja družb, Študije primerov, Nevladne organizacije, Kakovost, Organizacijska kultura