Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tomo Cerovšek

Vseh ključnih besed je 439, ki se skupaj pojavijo 745 krat.
75 ključnih besed (17.08 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 381 krat (51.14 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
58x15.22%BIM
38x9.97%gradbeništvo
18x4.72%diplomska dela
15x3.94%master thesis, civil engineering
13x3.41%UNI, IFC
11x2.89%ArchiCAD
10x2.62%diplomska naloga
9x2.36%Revit
7x1.84%VSŠ, modeliranje, magistrska dela, GR
6x1.57%Dynamo, informacijsko modeliranje zgradb
5x1.31%Tekla Structures
4x1.05%Infraworks, trajnostna gradnja, dnevna svetloba, Civil 3D, Navisworks, B-GR
3x0.79%CostX, Archicad, energetska učinkovitost, ciklogram, Vico Control, proces, elektronske izmere, terminski plan
2x0.52%družine, prenova, parametrizacija, informacijsko modeliranje stavb, parametrično modeliranje, 4D model, Grasshopper, Microsoft Project, OpenBIM, modeliranje BIM, 4D BIM, ARCHICAD, križišče, gantogram, 3D tisk, Bexel Manager, projektantski popis del, atributi, OG-MK, gradbene konstrukcije, progress monitoring, avtomatizacija, digital twin, informacijsko modeliranje, statična analiza, načrtovanje, BEM, interoperabilnost, 3D model, kakovost, informacijski model, projektna dokumentacija, požarna varnost, projektiranje, infrastruktura, MS Project, parametri, simulacija gradnje, Autodesk Revit, promet, UN, Python, automation, krožno križišče
1xuvedba, javna naročila, VSŠ-OG, naročnik, ponudnik, optimizacija, zakonodaja, prednosti, 3D modeli, 5D model, simulacija, energija, konstrukcijski sklopi, diplomske naloge, plasti, daljinsko zaznavanje, predloga, IMS, sprinkler sistemi, ZJN-3, sroški, sodelovanje, šprinkler, izobraževanje, tujina, skeletna gradnja, model, lesne zveze, pogodbeno razmerje, izvedben BIM-načrt, Ecodesigner STAR, pogoji, zahteve, merila, strategija, čas, standardi, virtualna gradnja, Dietrich's, tehnična oprema risb, bivalni kontejner, projektni spekter odziva, sistemi za podporo odločanja, modularna gradnja, faktor obnašanja, Dlubal, Unreal Engine, virtualna resničnost, BIM v gradbeništvu, verifikacija, klasifikacija, skladnost, preverjanje, tehnologije na strani odjemalca, Exactal CostX, predpisi, spletna aplikacija, diagrami vpliva, pravila, odločitvene tabele, standard Evrokod 8, armirano-betonska konstrukcija, informacijska tehnologija, 5D BIM, komunikacijska tehnologija, 3D BIM, informacijsko komunikacijska tehnologija, Snchro, knjižnice predmetov, računalniški model 3D, teksture, BIM standardi, strojna oprema, parametrični 4D model konstrukcije, vizualno programiranje, vizualizacija v realnem času, gradbišče, anketa, parametri vzdržljivosti, programska oprema, smučarska skakalnica, energijsko modeliranje stavb, vtičnik, konstruktorski model, referenčni model, knjižnice, sestava predora, računski model, modalna analiza, archiCAD, VSŠ-B, SAP2000, predor, optimizacija konstrukcij, Navisworks Manage 2014, Solibri Model, TeklaBIMsight, planiranje na osnovi modelov, programsko orodje, dipl., genetski algoritmi, Rhinoceros, NURBS, vico control, parametrični model 5D, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, tehnologije gradnje, ICF, LigniKon, projekt za izvedbo, ex-ante, potresno inženirstvo, PyroSim, Pathfinder, IDEF, procesno modeliranje, Fused Deposition Modeling, ciljno nalaganje, 3D-tisk, spletne strani, Fused Filament Fabrication, večmaterialno projektiranje, magistrsko delo, Contour Crafting, simulacije 4D, opaži, parametrični informacijski model, CNC Hundegger, lesni spoji, lesena gradnja, Tekla Structures, pretvorba v računski model, CAD, planiranje, gradbeni podizvajalci, program Dietrich's, skeletna hiša, vgrajena energija, ogljični odtis, interaktivni portali, Ecodesigner, globalno segrevanje, SketchUp, prefabricirani elementi, armiranobetonska konstrukcija, kovinska konstrukcija, parametrične dinamične komponente, costx, tehnologije 3D tiskanja, tiskanje makete, modeliranje makete, 3D tiskanje, informacijski model stavbe, 3D tiskalnik, model 5D, preizkušanje 3D natisnjenih modelov, metode 3d tiska, štetje prometa, aplikacija, energetska analiza, trajnostni vidiki, building information modelling, lokacijske metode, terminski plan dela, parametrični 4D model, geometrija, informacijski model zgradbe, COBie, model 5D BIM, construction works, earned value analysis, construction management, modelling, designing and managing the MEP systems of a building, machine learning, project auditing, OpenRoads ConceptStation, track changes, use cases, system design, science and art of planning, MEP engineering, rule-based checking, QA/QC, information quality, data quality, automated checking, model checking, electrical and plumbing design, mechanical, MEP design, Building Information Modelling, OpenRoads Designer, Plateia, izvedljivost gradbenih del, Scheduling Management, 4D BIM in Infrastructure, Carbon Emission, BIM na gradbišču, model aktivnosti, popis količin, API, reinženiring poslovnih procesov, kolizije med aktivnostmi, Minimum data, preverjanje modela BIM, Generative Design, Lean, Constructability, ISO 19650, Machine Learning, Parametric Design, kakovost informacij, zagotavljanje kakovosti, Non-Technical problems in construction, Rationalization, maintenance phase, operation, BIM automation, design optimization, large language models, artificial intelligence, quantity take off, energy-efficiency, design optioneering, compliance, openBIM, automation workflows, data analysis, cost estimation, architectural competition, Bi-directional link, Interoperability, Building Information Modelling (BIM), energy consumption, Industry Foundation Classes (IFC), ProtaStructure, rendering, visualization, bim implementation, architecture design, checking, BMC, AutoCAD, implementation, dokumentacija, idejna zasnova, Sewer+, mestne prometne površine, framework implementation, interoperability, workflow implementation, structural BIM, prometna analiza, gospodarska cona, rule checking, compliance checks, Building information modelling, IDS, visual programming, construction claims, internet of things, BIM protocols, forensic delay analysis, construction delays, procesni model, Spremljanje gradnje z BIM, železniška infrastruktura, odsek, simulacije, odziv stavb, vseživljenjski stroški, projekt, podatki, Civil3D, LiDAR, element, informacije, algoritmično načrtovanje, informacijske zahteve, dinamična povezava, diskretni objekti, linijski objekti, BIM model, poslovna inteligenca, podatkovna skladišča, regenerativno načrtovanje in razvoj, arhitektura in inženirstvo, vizualizacija podatkov, optimazacija terminskih planov, 5D, energetika, integralno načrtovanje, investicijski proces, Fuzor, iTWO, industrijski objekti, BEP, izmenjava informacij, izmenjava modelov, pogled na model, okoljski vidiki, Synchro Pro, Navisworks Manage, zaprti format, odprtokodni format, integracija, vodenje, povezava API, BIM strežnik, well-being, model 4D BIM, planning, model 3D BIM, CivilConnection, model BIM, RICS, BOQ, ze, digitalni potek dela, geologija, Merjenje količine, Arhitektura, implementacija BIM, hidroelektrarne, Prenova, Programiranje, geotehnika, GeoBIM, stroškovno spremljanje gradnje, terminsko spremljanje gradnje, metoda kritične poti, metoda prislužene vrednosti, prenova poslovnih procesov, energijska učinkovitost, poslovne stavbe, kazalniki uspešnosti projekta, progresivni pristop, trajnostno vrednotenje, modeliranje instalacij, specifkacija projektnih zahtev, BIM optimization, design-build-relocate, zahtevki za informacije, industrija AEC, prefabrication, lean construction, Brežice, obvoznica, LOD, load planning logistics, izboljšanje kakovosti, lekcije izkušenj, CITYGML, zbirke podatkov, GIS, energijski model stvb, 3DCITYDB, nizko-energijske stavbe, izvajalsko znanje, izvedljivost, FME, energijski odziv stavbe, elektronske izmere količin