Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Darko Beg

Vseh ključnih besed je 185, ki se skupaj pojavijo 336 krat.
24 ključnih besed (12.97 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 175 krat (52.08 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
40x22.86%gradbeništvo
34x19.43%diplomska dela
26x14.86%UNI
14x8%jeklene konstrukcije
7x4%UN
5x2.86%promet, dimenzioniranje, statična analiza
4x2.29%VSŠ
3x1.71%polnostenski nosilci, vzdolžne ojačitve, konstrukcije, požarna analiza, jekleni rezervoarji
2x1.14%modalna analiza, požarna odpornost, sovprežne konstrukcije, Abaqus, Scia Engineer, jeklena hala, diplomske naloge, civil engineering, napetosti, ductility
1xnarivanje, analiza faze gradnje, železniški most, numerical simulations, primerjava z evropskim standardom, transverse stiffeners, experimental tests, mostni žerjav, prednapeti spoji, bending-shear interaction, strižni spoji, prednapeti vijaki, injektirani spoji, analiza s končnimi elementi, utrujanje, injektirani vijaki, parkirne hiše, bočni pritiski, analiza, low-e prevleka, ciklični testi, membranske sile, požarna, dvoslojna pnevmatska ponjava, potresna, dispozicijski načrt, oslojene tkanine, membrane, statična, EN 1993-1-5, jeklo normalne trdnosti, dvostrižni spoji, vijačeni spoji, enostrižni spoji, eksperiment, ESA PT, Pushover, časovni odziv, požar, napredne metode, nelinearne analize, jeklene stavbe, nosilni odri, geometrijska nepopolnost, izbočenje pločevine, temperaturne krivulje, požarni scenarij, aluminijaste konstrukcije, kupolasta streha rezervoarja, cilindrični rezervoarji, potresna obtežba, cenovna primerjava, sovprežna AB plošča, OZone V2, Abaqus 6.6, klasična AB plošča, Evropski standardi, dinamična analiza, časovno odvisna analiza, sovprežen viadukt, plated girders, faze gradnje, napredne računske metode, tension splices, high strength steel, bolted connections, net cross-section, prednapenjanje, centrična povezja, nelinearna dinamična analiza, skladišče, visoke stavbe, nelinearna statična analiza, potres, povezje, vitkost, uklonska nosilnost, ciklično obremenjevanje, lezenje, notranje sile, ključni element, metoda namišljene odstranitve, požarno projektiranje, mostovi, nezgodna obtežba, nesorazmerna porušitev, prometna obtežba, robustnost, jeklene okvirne konstrukcije, jekleni nosilci, elastična analiza, jeklene vrvi, povesi, projektiranje jeklenih konstrukcij, viseči mostovi, konstrukcijske zasnove, Evrokod standardi, prostoležeči cestni elementi, plezalne stene, jeklena nosilna konstrukcija, most, plastic rotation, overstrength, EN 1998-1, low-cycle fatigue, composite column, thesys, full strength beam-to-column joint, stiffened welded connection, diplomska naloga, vijak, virendeel nosilci, poslovni objekti, konstrukcijska zasnova, most za pešce, kontaktne napetosti, čelna pločevina, plastični členek, nevtralna os, projektiranje aluminijastih konstrukcij, šotorski objekti, metoda efektivnih širin, metoda reduciranih napetosti, ekstrapolacija elastičnih kritičnih napetosti, standardi, izobčenje pločevin, mejno stanje stabilnosti LS3, SIST EN 1993-1-6, nosilnost in stabilnost jeklenih lupinatih konstrukcij, mejno stanje nosilnosti LS1, priporočila, primerjava, nizkociklično utrujanje, upogibna teorija cilindričnih lupin, koeficient trenja, temelji, izolacija rezervoarja, Matlab, bitumen, temperaturni vpliv, B-GR, Stožice, vijačeni preklopni spoji, mehka jekla, jekla visoke trdnosti, geometrijske nepopolnosti pločevin, izbočenje pločevn, votli profili, optimizacija konstrukcij, projektiranje spojev, togost, deformacijska kapaciteta, stabilnost, preskop sistema, lok, togost prečnih ojačitev, prečne ojačitve, bočni pritisk, dolgi spoji, izbočenje pločevin, doctoral thesis