Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Zlata Luthar

Vseh ključnih besed je 126, ki se skupaj pojavijo 228 krat.
48 ključnih besed (38.1 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 150 krat (65.79 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x5.33%tkivne kulture, orhideje
7x4.67%gojišča
5x3.33%rast, okrasne rastline, razvoj
4x2.67%Nicotiana tabacum, gus gen, Phalaenopsis, asimbiotska kalitev, vegetativno razmnoževanje, Agrobacterium tumefaciens, tobak, poljščine, kalitev
3x2%asimbiotsko razmnoževanje, mikropropagacija, hmelj, Humulus lupulus, orchids, hptII gen, transformacije, transgeni, regeneranti, razmnoževanje rastlin
2x1.33%Bletilla striata, Cypripedium calceolus, fiziološka starost, morfološke faze, nptII gen, growth, DsRed gen, ornamental plants, culture media, koreninjenje, germination, asymbiotic propagation, development, terestrična orhideja, gfp gen, rastni substrati, aklimatizacija, tatarska ajda, navadna ajda, GUS test, gojišče, križanje, in vitro metode
1xnodiji, PCR, Castanea sativa, kostanj, razmnoževanje, physiological age of seeds, yellow slipper orchid, listi, študenti, internodiji, brsti, lepi čeveljc, češnje, fiziološka starost semen, terrestrial orchids, Prunus, RT-PCR metoda, brezviroidne rastline, agarozna elektroforeza, in vitro kulture, anketni vprašalnik, pomlajevanje, križanci, Cicero, substrat, žlahtnjenje rastlin, postopek razkuževanja, viroidi, tissue culture, hmeljev latentni viroid, hybridization, molekularna genetika, pravi kostanj, razvojne faze, poznavanje, histokemične GUS analize, genotipi, castanea sativa, fluorescentni geni, izražanje transgenov, transformacija, kultura brstov, molekulske analize, regeneracija, populacije, sorte, genski viri, tanini, Fagopyrum esculentum, Fagopyrum tataricum, genske transformacije, pridelek, bločni poskus, funkcionalno živilo, DNA analiza, bletilla striata, selekcijski geni, markerski geni, sprejemljivost, prehrana rastlin, DNA, PCR metoda, kalitvena gojišča, semena, Bletilla striata (Thunb.), naravoslovje, in vitro, gensko spremenjeni organizmi, terestic orchids, asimbiotic germination, in vitro methods, plant propagation, morphological stages, tropska orhideja, družboslovje, seme, Anguloa clowesii, ultrazvok