Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jože Korelc

Vseh ključnih besed je 155, ki se skupaj pojavijo 297 krat.
26 ključnih besed (16.77 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 168 krat (56.57 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
34x20.24%gradbeništvo
22x13.1%diplomska dela
17x10.12%VSŠ
10x5.95%dimenzioniranje, jeklene konstrukcije
9x5.36%diplomska naloga, UNI
6x3.57%jeklena konstrukcija, statični izračun
5x2.98%B-GR, statična analiza
4x2.38%OG-MK, sovprežna plošča
3x1.79%optimizacija
2x1.19%Evrokod 1, jeklo, plastični členek, graduation thesis, zasnova, velike deformacije, konstrukcijska smer, Evrokod 3, disertacije, avtomatsko odvajanje, civil engineering, stabilnost okvirjev
1xaluminijaste konstrukcije, pohodni most, obtežba ledu, scia engineer, keramika, SIST EN 1998, SIST EN 1993, jeklene stavbe, evrokodi, veter na paličja, gradientna metoda, VS, brv, frekvenca, static analysis, Eurocode 1, steel building with truss beams, Eurocode 3, footbidge, ESA Prima-Win, nosilci z odprtinami v stojini, logistčni center, aluminij, desig, oscillation, steel, frequency, EC 9, projektiranje jeklenega večetažnega poslovnega objekta, ProSteel 3D, končni elementi, neodvisne deformacije, Scia Engineer, računalniško projektiranje, okviri, stroški, avtomatska primarna analiza, metode končnih elementov, limit load, worst initial imperfection, shape optimization, Taylorjev razvoj, stabilni končni elementi, konsistentni gradient, vijačeni stiki, metoda končnih elementov, globalna analiza jeklene konstrukcije, medetažna sovprežna konstrukcija, jeklena stavba s paličnimi nosilci, symbolic approach, konstrukcijski elementi, evropski standardi, poslovno-trgovski center, dimenzioniranje točkovnih temeljev, fasadna podkonstrukcija, poslovni objekti, enoprostorne jeklene hale, napredni računalniški program, bočna zvrnitev, nosilci z odprtinami, satasti nosilci, VSŠ-OG, stohastičo polje, Evrokod, seizmična analiza, požarna analiza, Metoda končnih elementov MKE, model Cam-Clay, Henckyjev model, Ogdenov model, magistrska dela, trapezna pločevina, ločni most, obtežbe, most za pešce, momentni okvir, diafragma, enoetažna jeklena konstrukcija, hiperelastični modeli, matrične funkcije, konstrukcijski sklopi, armirana plastika, karbonska vlakna, svobodna oblika, materialna optimizacija, 3D-tisk, topološka optimizacija, kevlar vlakna, steklena vlakna, termo-hidro-mehanski problem, kvadratična konvergenca, inženirski problemi, povezani problemi, vijačeni spoji, grajeno okolje, obremenitve, lastne frekvence, metoda stohastičnih končnih elementov, Karhunen- Loèvova dekompozicija, stohastični končni elementi, plastične deformacije, prednapeti vijaki, dimenzioniranje spojev, porušne linije, perturbacijska metoda, polnostenski nosilci, vzdolžne ojačitve, čisti tlak, togost, nepopolnosti, izbočenje pločevin, vitke pločevine, potresno odporno projektiranje, momentni spoji, obtežbe vetra, obtežba žledu, 400 kV daljnovod, MACS+, potresna analiza, požarna odpornost, delno togi spoji, delno nosilni spoji, UNI-B, polno nosilni spoji, OG-MO, togostni koeficienti, duktilnost, plastična nosilnost spojev, strig