Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Boštjan Brank

Vseh ključnih besed je 333, ki se skupaj pojavijo 574 krat.
69 ključnih besed (20.72 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 310 krat (54.01 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
46x14.84%gradbeništvo
32x10.32%UNI
30x9.68%diplomska dela
14x4.52%civil engineering
9x2.9%metoda končnih elementov
7x2.26%projektiranje, graduation thesis
6x1.94%diplomska naloga
5x1.61%dimenzioniranje, magistrska dela, iskanje oblike, finite element method
4x1.29%analiza, doctoral thesis, GR, nelinearna analiza, Evrokodi
3x0.97%modalna analiza, prednapetje, VSŠ, Qbiss Air, Konstrukcijska smer, numerično modeliranje, VGB-R 610 e, Evrokod, B-GR, 2010 edition, program SAFE, armiranobetonska plošča, armaturni načrt, numerična analiza, UN
2x0.65%embedded discontinuity, localized failure, geometrijsko nelinearna analiza, numerična simulacija, structures, mozniki, lupine, obtežba, krojenje membrane, uklonska analiza, Built Environment, Qbiss One, Trimo, program Catia, program ANSYS, metoda nadomestnih okvirjev, SIST EN 1991-1-5:2004, hladilni stolp, armiranobetonske lupine, preboj, nadomestno paličje, prednapeta membrana, toplotni most, thermal bridge, PVC membrane, toplotna analiza, leseno stekleni paneli, plošče, gradbene konstrukcije, Abaqus, thesis, modal analysis, master thesis, AB plošča, BIM, diplomske naloge, SAP2000
1xukrivljenost lupin, hiperbolični paraboloid, strižna napetost, togost, obtežba vetra, opaž, mean curvature, Gaussian curvature, principal radiuses of curvature, zgodovina lupinastih konstrukcij, stabilnost lupin, vpliv nepopolnosti, sestavljeni nosilec, stenasti nosilec, metoda vezi in razpor, projektiranje betonskih konstrukcij, območja diskontinuitet, strut and tie method, topološka optimizacija, Ansys, linijski toplotni mostovi, second fundamental form, SIST EN 1991-1-4:2005, nelinearne vzmeti, modeliranje, optimizacija oblike, končni elementi, zdrs med sloji, jeklena konstrukcija, palični oboki, poljubno oblikovane palične kupole, račun palične kupole, geodesic domes, grid shell, free form lattice shell structures, geodezične kupole, Safe, strižna armatura, računalniški program Schöck BOLE, preboj plošče, plošča na stebrih, polietilen, polipropilen, analysis of lattice shell structures, horizontalna sila, glavna radija ukrivljenosti, jekleni rezervoarji, jeklene konstrukcije, surface analysis, predor, ploskovne konstrukcije, povprečna ukrivljenost, Gaussova ukrivljenost, analiza ploskev, poliester, prva osnovna forma, polimer, druga osnovna forma, kontrola gradnje, first fundamental form, ortogonalna armatura, adaptivity, model error, discretization error, lesene križno lepljene plošče, lesen razgledni stolp, statična analiza, strižni modul prečnih slojev, plate models, plates, laboratorijski preizkus, temperature action, ploskovna konstrukcija, Galerija PeF 2011, laminati mobilne konstrukcije, numerični model, dinamična analiza, dimenzioniranje spojev v lesenih konstrukcijah, eksplicitna dinamika, statični izračun, padec armiranobetonskega telesa, stress resultants, steel, civil enginering, zidana stavba, API standard, parazitne konstrukcije, leseni vijaki, jekleni tankostenski cilindrični rezervoar, križno lepljen les, elastoplasticity, modularna gradnja, plošča, svetlobna kupola, faktor toplotnega upora, površinska temperatura, visoki nosilci, kohezivni končni elementi, surface temperature, heat flow, toplotni tok, ravninsko napetostno stanje (RNS), deep beam, reinforced concrete, stene, design of reinforced concrete elements, topology optimization, D regions, temperature factor, gubanje pločevine, metoda gostota sile, PTFE membrane, nelinearna statična analiza, cilindrični silosi, digitalna bližnjeslikovna fotogrametrija, nosilec, kompozitne membrane, prednapete membranske konstrukcije, porušitve, toplotna prehodnost, trimo sendvič paneli, slv, thermal analysis, thermal transmittance, alternate truss, aluminijasti okenski okvir, bridge dynamics, floating bridge design, numerična dinamika tekočin, time integration, wind analyses, wave loads, flutter derivatives, numerična analiza, zračno podprte membranske konstrukcije, dušenje, harmonična analiza, koeficienti dušenja, visoka lesena stavba, MAC, AB etažna plošča, ANSYS, current loads, mešani končni elementi, kabli, lahke konstrukcije, SCIA Engineer, mreže kablov, fasade, Grasshopper, Rhinoceros, sovprežne konstrukcije, Sovprežna plošča, sheme ki ohranjajo/zmanjšujejo energijo in ohranjajo vrtilno količino, integracijske sheme v dinamiki, uklon, površinsko gubanje, Evrokodi., Računalniški program Safe, nihajne oblike, lastne frekvence, lesene stene, križno mozničen les, iQwood, lesene stavbe, vetrna obtežba, nadomestni model, model končnih elementov, lesena gradnja, uncertainty quantification, finite element model, wind load, timber buildings, surrogate model, model calibration, sensitivity analysis, probabilistic model updating, kalibracija modela, verjetnostno posodabljanje modela, ISO19650, Blockchain, NFT, obratovalna modalna analiza, ambientalne vibracije, kriterij modalne gotovosti, vsiljene vibracije, DID, Self-Sovereign Identity, kvantifikacija negotovosti, občutljivostna analiza, SSI, sustainable construction, IDS, Construction 4.0, building environment, failure analysis, izgube napenjalne sile, nadomestni vpliv kabla, nepovezani kabli, kontrole prednapetega betona, materials, okno, cement, ponapenjanje, EN 1992-1-1, armirani beton, DIN 4134, iskanj oblike, računalniški program Safe, adhezivi, Evrokod 2, plošče na stebrih in nosilcih, linearna analiza, 3D končni element, shell finite element, 3D finite element, buckling analysis, cohesive finite element, wind actions, temperaturna obtežba, temperature actions, nonlinear analysis, linear analysis, kohezijski končni element, lupinasti končni element, vpliv vetra, vpliv temperature, aluminium window frame, window, notranji pritisk, začno podprte konstrukcije, simulacija, MKE, globina razpoke, zabojnik, jedrski odpadki, »Concrete damage plasticity«, parametrična študija, nedestruktivne preiskave, metoda Impact Echo, Porušitev lesa, path-following method, strižna nosilnost, upogibna nosilnost, lepljeni leseni produkti, križno lepljene plošče, armiran nosilec, analiza obtežbe, tehnične tkanine, nadstrešek, konstrukcijska smer, krojenje, dipl., laminatno steklo, stekleni panel, računalniški program SAFE, določitev krojnih pol, vertikalni pomiki, nosilnost, potresna analiza, cilindrični rezervoar, tekstilna membrana, pritiski, cooling tower