Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Krištof Oštir

Vseh ključnih besed je 158, ki se skupaj pojavijo 234 krat.
26 ključnih besed (16.46 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 102 krat (43.59 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
11x10.78%geodezija
10x9.8%daljinsko zaznavanje
8x7.84%klasifikacija, Landsat
7x6.86%satelitski posnetki
5x4.9%diplomska dela, UNI
4x3.92%magistrska dela, segmentacija, Sentinel-2, lidar
3x2.94%pokrovnost, časovne vrste
2x1.96%disertacije, objektna klasifikacija, MODIS, Google Earth Engine, Python, strojno učenje, NDVI, analiza podob, raba tal, GIG, graduation thesis, objektno usmerjena analiza, temperatura tal
1xvulkanski pepel nad Slovenijo, metode zaznavanja pepela v atmosferi, daljinsko zaznavanje pepela s sateliti, navodila za delo, diferencialna radarska interferometrija, gozd, visoko ločljivi posnetki, InterIMAGE, odprtokodni programi, izbruh vulkana Eyjafjallajökull, hidrologija, emisivnost, srednja temperatura atmosfere, mestni toplotni otok, jamska klima, termalni satelitski posnetek, jamski vhod, DMR, atmosferska transmisija, Železniki (Slovenija), Ljubljansko barje (Slovenija), poplave, odločitveno drevo, posedanje, Snap, stray light, intenziteta, naravne nesreče, program Vesolje in velike nesreče, zračno lasersko skeniranje, hrup, zunanji stroški prometa, modeliranje ravni zvoka, SPOT, normiran diferencialni vegetacijski indeks, GIS, Gruberjev prekop, gradnja železnic, analiza kart, georeferenciranje, temperatura zraka, zgodovina kartografije, promet, cestninjenje, koherenca, TIDE, TROPOMI, spectroscopy, simulation, atmosphere, noise, geodesy, 3d building model, image sequences, matching, varstvo okolja, feature extraction, image registration, infrared radiation, image processing, model, nezazidana stavbna zemljišča, paralaksa, oblaki, identični točki, spektralni kanali, sateliti, glajenje, vegetacijski indeksi, fotogrametrični oblak točk, RapidEye, klasifikacija pokrovnosti, časovna vrsta satelitskih posnetkov, veččasovna klasifikacija, objektno usmerjena klasifikacija, optični satelitski posnetki, struktura iz gibanja, grajeno okolje, Spatialite, količina padavin, harmonizacija, PostgreSQL, Globalni urbani odtis, časovna vrsta, temperature, indeks snega, taljenje, objektno usmerjena analiza podatkov, Orfeo ToolBox, vremenski radar, normirani dnevni seštevki padavin, intenziteta padavin, radarska slika padavin, piksel, SNAP, obdelava satelitskih posnetkov, FME Desktop, FME Server, aerofotografije, kataster stavb, OpenStreetMap, digitalni model površja, grajenje strukture iz gibanja, analize časovnih vrst, BFAST Monitor, analiza natančnosti klasifikacije, prostorsko načrtovanje, vzdrževanje prostorskih podatkov, pozidanost tal, iskanje sprememb, spremembe, Satelitski posnetki, Grenlandija, ortofoto, Regeneracija gozdov, optična gostota aerosolov, korelacija, zelene površine, mesta, suša, stanje vegetacije, normirani diferencialni vegetacijski indeks, standardizirani padavinski indeks, Sentinel-2A, časovna analiza, onesnaženje zraka, optična globina aerosolov, regresijska analiza, PM10, nadzorovana klasifikacija, pokrovnost tal, SAR