Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Dejan Grigillo

Vseh ključnih besed je 51, ki se skupaj pojavijo 69 krat.
10 ključnih besed (19.61 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 28 krat (40.58 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x17.86%geodezija, GIG
3x10.71%daljinsko vodeni letalnik, magistrska dela
2x7.14%daljinsko voden letalnik, digitalni model reliefa, diplomske naloge, daljinsko vodeni letalniki, terestrično lasersko skeniranje, SfM/MVS fotogrametrija
1xUAV, fotogrametrična izmera, terestrična fotogrametrija, kulturna dediščina, samostan, analiza točnosti fotogrametričnih blokov, bližnjeslikovna fotogrametrija, kinestetično učenje, 3D modeliranje, spremembe površja, gosti oblak točk, multispektralni fotoaparat, akcijsko raziskovanje, japonski dresnik, notranji urez, redek oblak točk, objektna klasifikacija, prostornina, gosto slikovno ujemanje, CAS, civilno letalstvo, obdelava fotografij, izmera RTK GNSS, točnost fotogrametričnegabbloka, število oslonilnih točk, geodetski načrt, ortofoto, UAV inšpekcijski pregled, fotogrametrični oblak točk, digitalni model površja, SfM, MVS, letalske operacije, spremembe stanja površja, izmera GNSS, varovanje osebnih podatkov, daljinska zaznava, čebelji panj, 3D model, geodetska izmera, statična izmera