Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tomaž Ambrožič

Vseh ključnih besed je 289, ki se skupaj pojavijo 542 krat.
63 ključnih besed (21.8 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 316 krat (58.3 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
52x16.46%geodezija
31x9.81%diplomska dela
20x6.33%VSŠ
19x6.01%UNI
11x3.48%diplomska naloga
9x2.85%izravnava, geodetska mreža
8x2.53%GIG
7x2.22%magistrska dela, deformacijska analiza
6x1.9%geodetski datum, premiki, redukcija dolžin
5x1.58%TUN, terestrično lasersko skeniranje
4x1.27%geodetske meritve, geometrični nivelman, reper, izravnava mreže, izravnava geodetske mreže
3x0.95%horizontalni premiki, transformacija S, nivelmanska mreža, GNSS, umetna nevronska mreža, graduation thesis, program, analiza, geodetski načrt
2x0.63%izravnava višinske mreže, kinematične meritve, računski primer, zenitna razdalja, padavine, ocena natančnosti, Macesnikov plaz, hitrost, analiza premikov, program Premik, metoda Hannover, višinska mreža, izmera mreže, izravnava opazovanj, pospešek, odmik, ViM, disertacije, horizontalni kot, posredna izravnava, predor, simulacije, natančnost horizontalnih premikov, prelomnica, oblak točk, deformacije, meritve, lasersko skeniranje, optimizacija geodetske mreže, trigonometrično višinomerstvo, Moste, merjenje dolžin, Dobravica, geodesy
1xizmeritvena geodetska mreža, terestrični laserski skener, thecalibration base, geodetic datum, adjustment with parameters, kalibracijska baza, displacements, preschool education, ultra lahko letalo, RBF, terrestrial laser scanners, deformations, geodetic networks, data adjustment of geodetic network, merjenje meteoroloških parametrov vzdolž vizure, primerjava reduciranih dolžin, izravnava meritev, deformacija, rotacija, območje zaupanja, testiranje hipotez, predlogi za izboljšanje, dolžina, analiza deformacij, dolgoročna geodetska spremljava, ravninska mreža, ocena natančnosti rezultatov, premiki kontrolnih točk, precizna klasična terestrična izmera, horizontal geodetic network, vzpostavitev geodetske mreže, geodetic network HE Moste, redukcija doltžin, posedalni reper, sanacija lokalne geodetske mreže, verjetnostna porazdelitev, konsolidacija, MHE Melje, slepi poligon, organizacija geodetske mreže, izravnava koordinat stojišča, raziskovalni rov, metoda direktne rešitve, Taylor-Karmanova matroka kriterija, statistično testiranje, Helmertov elipsoid pogreškov, primerjava natančnosti rezultatov izravnanve, primerjava natančnosti opazovanj, klasično viziranje tarče, primerjava, avtomatsko viziranje tarče, analiza natančnosti opazovanj, avtomatsko viziranje, analiza rezultatov izravnave, vertikalni premiki, Nova avstrijska metoda, težnostni pospešek, živosrebrni barometer, gravimeter, višine, popravki, redukcije, zračni tlak, statično značilni premik, geodetska dela pri izgradnji predorov, princip prostega stojišča, raziskovalni rovi, detajlne točke, postopek Delft, statistična analiza, eksperiment, aproksimacija, preboj, mreža Pesje, dodeljevnje uteži, girusna metoda izmere, kraška jama, elektronski tahimeter, 3R karta, iterativni postopek, deformacijski parameter, D96/TM, VRS, podobnostna transformacija, višinomerstvo GNSS, deformacijski model, postopek Frederiction, topografski ključ, struktura podatkov, preizkus viziranja, opis delovanja, določitev roba, postopek München, višinska referenčna ploskev, statistično značilen premik, slikovni senzor, opis instrumenta, certifikat, Atletski stadion, IAAF, tekmovanja na tekališču, videotahimeter, tehnične discipline, D48/GK, razpon, Kalmanov filter, klasična terestrična izmera, vodni zadrževalnik Vogršček, pregrada, geodetski monitoring, premik točke, izmera GNSS, cerkveni zvonik, Horizontalna refrakcija, mareograf, girusna metoda, redukcija dolžin., stabilnost referenčnih točk, značilni premiki, alternativna metoda testiranja premikov, deformacijska analiza po metodi Hannover, določitev višine, obdelava opazovanj, .NET, posredna metoda izravnave, stabilizacija, VIM.NET, slap Peričnik, položajna mreža, lokalna nivelmanska mreža, Šumi, klasična metoda izmere, metoda izmere GNSS, vplivi posameznih količin, niveliranje, izračun dolžine, stanovanjska soseska Novo Brdo, vpadni kot, podzemna parkirna hiša, ravnost tal, mareografska postaja, standard DIN 18202, georeferenciranje, odbojnost, zgodovina predorov v Sloveniji, izgradnja predora, usmerjanje predora, spremljanje deformacij predora, ledno plezalna stena, točka KOPE, geodetska mreža ničtega reda, Kontrolna mreža, vektorji horizontalnih premikov, klasična izmera, avtosejem, veslaška proga, izravnane koordinate, optimalni geodetski datum, sanacija geodetske mreže, azimut Sonca, geodetski referenčni sistem, kontrolne meritve, metoda iterativnega bližanja, idealni odboj, RTK, ISO 17123-8, termometer, lomni količnik, psihrometer, higrometer, žerjavna proga, barometer, vlaga, zračni tlak, kvaliteta geodetske mreže, obdelava geodetskih meritev, matrika kriterija, testiranje instrumenta, temperatura, merjenje vremenskih parametrov, tirnica, višinska razlika, meteorološki popravki, zenitne razdalje, Leica geosystem TS30 Izvleček, VB.NET, Glinščica, pogojna izravnava, redukcije horizontalni koti, reflektorji, komparator, pravokotni odmik, parcemetoda drsečih sredin, daljava, vpliv zasuka reflektorja, premiki in deformacije, priprava podatkov za izravnavo, promocijsko darilo, Leica Nova MultiStation MS50, digitalni model reliefa, generalizacija, GIS analize, kartografija, Riegl VZ-400, koordinate in njihova natančnost, Vodovod Ljubljana, kinematična izmera, Orle, izmeritvena mreža, geodetska dela, kakovost podatkov, analitično senčenje, refrakcijski kot, bočna refrakcija, temperaturni gradient, kalibracijsko polje, precizna terestrična izmera, vzpostavitev mreže, lom svetlobe, refrakcija, vplivi na meritve, prevzorčenje, temperaturne spremembe, pomik stebra, elipsa pogreškov, geodetske mreže