Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Roko Žarnić

Vseh ključnih besed je 122, ki se skupaj pojavijo 189 krat.
15 ključnih besed (12.3 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 82 krat (43.39 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
21x25.61%gradbeništvo
14x17.07%diplomska dela
12x14.63%UNI
5x6.1%VSŠ, eksperimentalne preiskave
4x4.88%lesene konstrukcije
3x3.66%konstrukcijska smer, lamelirano steklo, disertacije
2x2.44%numerično modeliranje, EU-CHIC, konservatorstvo, križno lepljene lesene plošče, ojačevanje, diplomska naloga
1xarmirana plastika, matrica, tankostenski laminatni škatlasti nosilec, steklena vlakna, karbonska vlakna, ampflifikacija pomikov in pospeškov, napoved dinamičnega odziva, različni sistemi nadzidkov, NSV, subvencije, trajnostni razvoj, LCC, katalog ukrepov, trajnostni pristop, energetska izkaynica stavbe, učinkovita raba energije v stavbah, sendvič plošča, potresna analiza, upravičenost nadgradnje, nadzidava, sanacija stavbe, obstoječa konstrukcija, interakcije odzivov, prenova, fasada, eksperimentalno podprto modeliranje, učinkovita raba energije, ovoj stavbe, obnova, potresna obtežba, primer projektiranja, vpliv odprtin, parametrična študija, lesene stene, ciklična obtežba, sidra sten, Epiqr, potresnoodporno projektiranje, kontrolni pregledi, sanacija, prednapetje, eksperimentalna analiza, kompozit, popravilo, utrditev, ekogradnja, bio-gradnja, lesene okvirne stene, bale slame, obvladovanje tveganj, laminat, zidane zgradbe, podpora odločanju, stavbna dediščina, spletna aplikacija, nepremična kulturna dediščina, OG-MO, prioritete obnove, preiskave stavb, konstrukcijsko steklo, leseni okvirji, propadanje materialov, stanje ohranjenosti, dejavniki tveganja, metoda AHP, večkriterijske metode odločanja, strižne preiskave, preiskave stika opeka - FRP, FRM, FRP, zid, trajnostna obnova, potresna odpornost, kulturna dediščina, gradovi, SREMB, računski model, končni pomik, potres, dušenje, tkanine iz naravnih vlaken, armirane plastike, polimeri, umetna vlakna, naravna vlakna, lan, magistrska dela, sanacija vlage, trajnost, energetska sanacija, konstrukcijska utrditev, grajeno okolje, biokompoziti, kompoziti, strižni paneli, toplotno obdelano steklo, trenje, histerezni odziv, ciklična obremenitev, štiritočkovni upogibni test, EVA, osna tlačna obremenitev, stekleni panel, Newmarkov model, metoda z efektivno višino, PVB, strošeki