Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Ivo Lavrač

Vseh ključnih besed je 254, ki se skupaj pojavijo 561 krat.
91 ključnih besed (35.83 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 398 krat (70.94 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
46x11.56%Slovenija
17x4.27%EU
16x4.02%analiza
15x3.77%nepremičnine
11x2.76%financiranje
10x2.51%regionalni razvoj
9x2.26%mednarodne primerjave, trg, programi
8x2.01%regionalna politika
7x1.76%projekti, strukturni skladi
6x1.51%ekonomski razvoj, modeli, davki, stanovanja, zakonodaja, sredstva
5x1.26%podjetje, občine, gradbeništvo, zemljišča, regije
4x1.01%lokalna samouprava, cena, proračuni, problematika, raziskave, nakup, predpisi, najem
3x0.75%človeški kapital, javne finance, demografija, diplomske naloge, ponudba, prodaja, ekonomska rast, povpraševanje, evidenca, davčni sistemi, stanovanjska politika, trendi, upravni postopek, metode, primeri, družbeni računi, uspešnost poslovanja, kmetijstvo, pospeševanje, podatki, razvoj
2x0.5%komunalne dejavnosti, vodenje projektov, direktive ES, konkurenca, stanovanjsko gospodarstvo, kataster, Nizozemska, gospodarstvo, spremembe, Švedska, znanje, meritve, ocene, vzdrževanje, teorija, sistemi, komparacije, lokacija, mednarodne ekonomske integracije, kontrola, izobraževanje, informacijska tehnologija, gozdarstvo, vrednotenje, storitve, prostorsko planiranje, komunalna oprema, subvencije, informacijska družba, case study, ekonomska politika, informacijski sistemi, komunalni prispevek, tržno gospodarstvo, poslovanje podjetja, ekonomska razvitost, izobrazba, trg delovne sile, input output
1xindikatorji, globalizacija, efekti, uporaba človeških zmogljivosti, Sodražica, nevronske mreže, primerjave, mobilna telefonija, predvidevanje, baze podatkov, strokovno šolstvo, vrednost, obračuni, Mobitel, ceste, prostorsko oblikovanje, plani, cestni promet, transport, neposredne tuje investicije, Velike Lašče, dokumentacija, tipi, bilance, Cerkno, prometni davek, davek na dodano vrednost, davek od dobička, poslovna funkcija, bilanca stanja, trgovanje, tržna analiza, socialni vidik, javno podjetje, Žirovnica, finance, valuta, fiskalna politika, evro, carine, pogodbe, monetarna politika, denarni sistemi, 1999, 2001, mednarodno sodelovanje, zaposlovanje, Ljubljana, mreže, državna pomoč, študenti, sponzorstvo, management, energetika, pogodbeno delo, javna dela, upravljanje, Terca, lastništvo, neprofitne organizacije, ekologija, ekonomija okolja, statistika, ekonometrija, poslovna matematika, evalvacija, tabele, ekonomija, BIH, recikliranje, ekonomika, varstvo okolja, strategija, multinacionalne družbe, mesta, Energoplan, trženje, potrošnik, zadovoljstvo, rudarjenje podatkov, odločanje, stavbna zemljišča, stavbno zemljišče, prostor, informatika, Nemčija, Velika Britanija, land register, records, computer application, information systems, land, real estate, Indija, uporaba računalnikov, India, javna infrastruktura, produktivnost, urbana zemljiška politika, razvojno in prostorsko načrtovanje, traj-nostni razvoj, upravljanje zemljišč, obdavčenje, posredniki, ZDA, New York, institucije, lokalne dajatve, zaloga zemljišč, električna energija, državni prostorski načrt, energetska infrastruktura, umeščanje v prostor, daljnovodi, magistrska dela, profit, zgodovina, zdravstvo, analysis, investicije, socialno-ekonomska statistika, ekonomske analize, agrarna politika, standardi, infrastruktura, železniški transport, naloge, odgovornost, pravni vidik, Hrvatska, tujci, zakoni, Zasavje, okolje, prebivalstvo, predlogi, merila, stanovanjska gradnja, mladina, gradbeni objekti, nakupovalni centri, urbanizacija, produkcija, bruto domači proizvod, ankete, EMU, siva ekonomija, efektivnost, General Power Financial Services, izvršba, davčne službe, finančni sistemi, informacije, vodno gospodarstvo, infrastruktira, javna naročila, usklajevanje, javni sektor, davčna osnova, davčni zavezanci, dvojna obdavčitev, dohodnina, prestrukturiranje