Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Viktor Grilc

Vseh ključnih besed je 115, ki se skupaj pojavijo 182 krat.
16 ključnih besed (13.91 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 83 krat (45.6 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
14x16.87%diplomska dela, VKI
13x15.66%UNI
9x10.84%gradbeništvo
7x8.43%komunalni odpadki
4x4.82%recikliranje
3x3.61%magistrska dela, predelava
2x2.41%kompost, stabilizacija, industrijski odpadki, odpadno blato, komunalna čistilna naprava, analiza nastajanja in ravnanja z odpadki, kompostiranje, bioplin
1xUredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami, zbiranje, sekundarno gorivo, toplogredni plini, celotni organski ogljik, nagrobne sveče, mehansko-biološka obdelava, preostanek komunalnih odpadkov, ozaveščanje, odpadni lesni pepel, ravnanje, CERO NIK, RCERO Obalne regije, kazalci učinkovitosti, primerjalno vrednotenje, biomasa, regenerativna toplotna oksidacija, javne službe, dehidrirano blato, gospodinjske baterije, integrirani sistem, ravnanje z odpadki, regijski-področni center za ravnanje z odpadki, Savinjsko-šaleška regija, anaerobna fermentacija, bioplini, regijsko odlagališče, gradbeni odpadki, ravnanje z gradbenimi odpadki, mehansko biološka obdelava, recikliranje gradbenih odpadkov, trajnostni razvoj v gradbeništvu, C&D odpadki, trda goriva, mehansko biološka predelava, postopek reciklaže odpadnih baterij, Direktiva 2006/66/ES, Obalna regija, cena ravnanja z odpadki, stroški, Li-ionska baterija, nevarni odpadki, energija, mešani komunalni odpadki, anaerobna razgradnja, biorazgradljivi odpadki, pristop Reggio Emilia, masna bilanca, uporaba odpadnega blata, biorazgradljiv odpadek, nevaren odpadek, odvečno blato, čistilna naprava, idejni projekt, termična obdelava, nadzorni sistem, sežig, trdno gorivo iz odpadkov, klasifikacija, predpisi, anketa, biološki gospodinjski odpadki, ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, obdelava-predelava ločeno zbranih komunalnih odpadkov, preprečevanje nastajanja komunalnih odpadkov, krožno gospodarstvo, družba brez odpadkov, predelava mešanih komunalnih odpadkov, komunalna podjetja, decentralizirano kompostiranje, mestno kompostiranje, domače kompostiranje, zero waste, kurilna vrednost, vlažnost, frakcije, ločeno zbiranje, sortirna analiza, analiza, čiščenje, odpadni leseni pepel, karbonatizacija, stroški obdelave, uporaba v kmetijstvu, uporaba trdnega goriva, odlaganje, pitna voda, radionuklidi, žveplo, klor, živo srebro, žaroizguba, kadmij, SIST-TS CEN/TS 15258:2007, TENORM, NORM, odpadki, SIST-TS CEN/TS 15259:2007, integralni sistemi za ravnanje z odpadki