Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Vito Flaker

Vseh ključnih besed je 73, ki se skupaj pojavijo 91 krat.
11 ključnih besed (15.07 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 29 krat (31.87 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x13.79%deinstitucionalizacija, duševno zdravje
3x10.34%totalne ustanove, socialno delo, individualno načrtovanje
2x6.9%krepitev moči, stigma, dolgotrajna oskrba, zagovorništvo, zasvojenost, individualno financiranje
1xvključitev izključenih, nevladne organizacije, azilni domovi, trening asertivnosti, pravni viri, duševno zdravje v skupnosti, mednarodna zaščita, prosilci za azil, posebni socialni zavodi, institucionalne nevroze, psihične in psihosomatske motnje, begunci, postmoderno socialno delo, totalna ustanova, Altra, skupnostno delo, socialnovarstveni zavodi, ljudje s posebnimi potrebami, magistrsko delo, varstveno delovni centri, terensko delo, socialno delo v skupnosti, ženske uživalke, uporabniški vidik, uživanje drog, socialna izključenost, spol, osebni paketi storitev, socialno varstvo, duševno moteni, zastopniki, psihiatrija, duševno bolni, antipsihiatrična gibanja, skupnostno duševno zdravje, zakonodaja, skupnostna psihiatrija, duševna bolezen, psihofarmaki, uživalci drog, droge, družina, preventiva, viri moči, preventivni programi, heroin, recidiv, zgodovina filma, Zakon o duševnem zdravju, norost, filmske nagrade, internet, mladostniki, koordinator obravnave, institucionalno varstvo, multimediji, racionalno odločanje, video delavnice, socialno kulturno delo, stanovanjske skupine, varovana stanovanja, neposredno financiranje