Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Žiga Turk

Vseh ključnih besed je 84, ki se skupaj pojavijo 107 krat.
10 ključnih besed (11.9 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 33 krat (30.84 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x27.27%gradbeništvo
5x15.15%BIM
3x9.09%disertacije, diplomska dela, UNI
2x6.06%splet 2.0, semantika, ontologija, diplomska naloga, VSŠ
1xIKT, sodelovanje, komunikacija, poslovno okolje 2.0, visoko šolstvo, mreža, Slovenija, knjigotrštvo, analiza, trženje, elektronsko poslovanje, prodaja, študenti, raziskave, medobratovalnost, informacijska tehnologija, informacijski modeli zgradb - BIM, project control, PM software tools, resource constrained scheduling, spletna storitev, semantični splet, WSMO, OWL, WSDL, kontrola projekta, programska orodja, arhitekturni modeli, temeljni razredi za industrijo - IFC, emisije CO2, računski modeli, preslikave, planiranje z omejenimi resursi, komunalna smer, hevristika, gradbena informatika, trajnostni razvoj, izdelovanje Revit družin, 3D model konstrukcije, Revit, povezava z arhitekturnim modelom, konstrukcijski model, potisne storitve, mobilna aplikacija, vodooskrba, CAD, delovni čas, GR, magistrska dela, BIM collaboration, skupno podatkovno okolje, gradnja, prihranki, informacije, medmrežne storitve, prostorski podatki, projektna dokumentacija, mobilno računalništvo, razširjena resničnost, master thesis, civil engineering, construction, parametrični 3D model konstrukcije, interoperabilnost, social media, urbanistično načrtovanje, praktično usposabljanje, Meteor, Node.js, kompetence, graditev objektov, prostorsko načrtovanje, javna participacija, energetska analiza