Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Vlado Stankovski

Vseh ključnih besed je 85, ki se skupaj pojavijo 118 krat.
14 ključnih besed (16.47 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 47 krat (39.83 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x19.15%gradbeništvo
5x10.64%UNI, diplomska naloga
4x8.51%diplomska dela, OWL
3x6.38%SPARQL, Protégé
2x4.26%baza podatkov, aplikacija, prenova stavbe, ontologija, semantični splet, delotok, UNI-B
1xEPD, trajnostni razvoj, SSI, klasifikacija, VSŠ, baza konstrukcijskih sklopov, android, gradbeni material, Virtuoso, trajnost, veriga blokov, semantične tehnologije, pregled stranke, RDF, DID, preverljiva poverilnica, toplotni prehod, JDBC, semantika, workflows, energy efficiency of a building, OntoWiki, tipologija stavb, energijski kazalci, tipska stavba, refurbishment, ontology, samosuverena identiteta, geodezija, MySQL, energetska učinkovitost objekta, graduation thesis, semantic web, geodesy, nformacijska podpora, Ethereum, likviden dokaz o deležu, tehnologija verige blokov, Tezos, postavitev vozlišča, ustvarjanje in potrjevanje blokov, vsebniki, objava pametnih pogodb, globoko učenje, DevOps, neobčutljivost na okvare, visoka razpoložljivost, skalabilnost, izolacije vsebnikov, veriženje blokov, pametna pogodba, videotok, Docker, Kubernetes, graf, klasifikacija storitev, digitalna identiteta, vizualizacija, splet, disertacije, Neo4j, potresno inženirstvo, prečno preverjanje, življenjsko ugodje, računalništvo v oblaku, internet stvari, B-GR, največji vršni pospešek tal, Levenberg- Marquardtov algoritem, umerjanje konstant, ponudnik storitev gostovanja