Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mihaela Triglav Čekada

Vseh ključnih besed je 45, ki se skupaj pojavijo 64 krat.
11 ključnih besed (24.44 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 30 krat (46.88 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x20%geodezija
3x10%GIG, TUN, VSŠ, diplomska naloga
2x6.67%ledeniki, magistrska dela, aerolasersko skeniranje, ohranjenost točk, trigonometrične mreže, trigonometrične točke
1xpovršina, elaborat, digitalni model višine, snežišče v Skednju pod Prisojnikom, Slovenija, interaktivna metoda fotogrametrične orientacije, diplomske naloge, odločitveno drevo, Mapire, Google Earth Pro, ArcMap, taljenje ledenikov, druga in tretja avstrijska vojaška topografska izmera, geometrija krošnje, vrste dreves, spremembe debeline ledenika, intenziteta, višina drevesa, fotogrametrični posnetki, lidarski posnetki, satelitski posnetki, snežišča, Postojna, stabilizacija, geodetska znamenja, taljenje, Ormož, Triglavski ledenik, masna bilanca, digitalni model krošenj (DMK), drevesne vrste, višinski prirastek, iglavci, geodetske meritve