Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Samo Drobne

Vseh ključnih besed je 185, ki se skupaj pojavijo 368 krat.
38 ključnih besed (20.54 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 221 krat (60.05 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
29x13.12%geodezija
28x12.67%Slovenija
24x10.86%VSŠ
14x6.33%diplomska dela, delovna mobilnost
13x5.88%diplomska naloga
11x4.98%TUN
8x3.62%funkcionalne regije
5x2.26%GIS, občina, Intramax
3x1.36%avtocesta, prostorske analize, občine, funkcionalna regija, prostorski interakcijski model, Python, analiza, gravitacijski model, prostorske interakcije, regije, vozači
2x0.9%zemljiški kataster, metoda TTWA, obnovljivi viri energije, functional regions, geodesy, graduation thesis, gospodarstvo, spol, problem spremenljivih prostorskih enot, delavci vozači, funkcionalno urbano območje, notranja selitev, regionalna središča, zemljišča, CURDS, funkcionalna območja
1xlokacija klicočega, regions, podatki, teritorialna sprememba, študij, metapodatki, ukrepanje, labour mobility, Slovenia, XSLT, gostota prometa, territorial change, XPATH, commuters, municipality, XQUERY, prenova, anketa, vzorec prostorskih interakcij, delodajalci, funkcionalne povezave, upodobitev prostorskih interakcij, odprta koda, Linux, Windows, regija, sosedstvo, položaj v družbi, metoda gostote jedra, družba, geodet, vpliv družbenih dejavnikov, vpliv gospodarskih dejavnikov, Bolonjski proces, traffic density, regionalna cesta, zemljiška knjiga, občina Lukovica, UNI, baza, poti, skripte, popis nepremičnin, trazgrnitev podatkov, odnos ljudi do popisa nepremičnin, prostorsko planiranje, večkriterijsko vrednotenje, register nepremičnin, kartografska algebra, zbirni kataster GJI, mobilni GIS, ceste, Telekom, XML, vožnja na delo, časovna razdalja, Inverse Distance Weighted method, SVG, kartografsko modeliranje, Kernel Density method, intramax, mrežni model, lastništvo, kategorizacija, lastnik, zakoni, interaktivna spletna karta, mrežna analiza, metoda inverzne utežene razdalje, geografski informacijski sistem, veter, vetrne elektrarne, dvojno omejen gravitacijski model, sončne elektrarne, sonce, oskrba starostnikov, oskrba na domu, lokalne akcijske skupine, upadanje z razdaljo, Newton-Raphsonova metoda, pristop mehke logike, metoda Intramax, dostopnost, teorija mehkih množic, vrednotenje, statistične regije, avtomatizacija izrisa, ArcGIS, metoda CURDS, srednješolsko izobraževanje, polnilna postaja za električne avtomobile, korelacijska analiza, polnilna moč, goriška regija, prostorski podatki, selitveni tokovi, starostne kohorte, spletni portal, cene stanovanj, statistična analiza, visokošolsko izobraževanje, terciarna raven izobraževanja, študijska mobilnost, GIG, magistrska dela, regresijska analiza, jugovzhodna Slovenija, funkcionalna območja dostopnosti, dostopnost do delavcev, prostorsko združevanje, plinovodno omrežje, Javno podjetje Energetika Ljubljana, parameter upadanja z razdaljo, regionalno središče, lokalna metoda, OLS, GOR, Mestna občina Ljubljana, nepremičnine, profil gospodarstva, dinamika, razdalja, stalne selitve, parcelacija, trg nepremičnin, stanovanjske nepremičnine, razvoj trga, globalna metoda, selitev, algoritmi primerjave, MCK, FUO, numerični podatki, kategorični podatki, dostopnost do delovnih mest, primerjanje, rastrske karte, FUA, modeliranje, kazalniki selitev, razvoj in selitve, povprečna selitvena razdalja, združene prostorske enote, prostorska porazdelitev prebivalstva, območje delovne mobilnosti, samozadostnost, urbana središča