Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marija Bogataj

Vseh ključnih besed je 45, ki se skupaj pojavijo 61 krat.
12 ključnih besed (26.67 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 28 krat (45.9 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x17.86%logistika
3x10.71%Slovenija
2x7.14%zaloge, simulacija, recikliranje, transport, varstvo okolja, odpadni material, preskrbovalne verige, modeli, management, podjetje
1xvarnost, reklamacije, makroekonomija, teorija, Internet, elektronsko poslovanje, ststistika, investicije, stabilnost sistemov, informacijska tehnologija, ekologija, nevarni odpadki, globalizacija, politika, mednarodne primerjave, poslovna matematika, Črnomelj, vrednotenje, število funkcionalnih regij, planiranje, prostorski interakcijski model, Intramax, funkcionalna regija, delovna mobilnost, testiranje, distribucija, grajeno okolje, reševanje problemov, občine, lokalna samouprava, okolje, disertacije, poreklo blaga