Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Bojan Majes

Vseh ključnih besed je 65, ki se skupaj pojavijo 95 krat.
6 ključnih besed (9.23 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 36 krat (37.89 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x33.33%gradbeništvo
9x25%diplomska dela
8x22.22%UNI
3x8.33%laboratorijske preiskave
2x5.56%mehanika zemljin, nezasičene zemljine
1xdinamična obremenitev, apno, apnena stabilizacija, nabrekljive zemljine, glina, adsorpcija, potres, laboratorijske in terenske preiskave, peski, poskusni nasip, izpiranje, sadra, likvifakcija, zemljine, jet grouting postopek, geotehnične preiskave, nasipi, geotehnično načrtovanje, izboljšanje temeljnih tal, konstrukcijska smer, dreniranje, vkopi, magistrska dela, energetski nasipi, VSŠ, statični in stabilnostni izračun, primerjave, dimenzioniranje, sukcija, geotehnika, terenske preiskave, disertacije, lezenje zemljin, funkcionalna regija, trg dela, regionalizacija, odvodnjavanje, sanacija plazov, idejna zasnova ceste, Macesnik, regionalna cesta, zemeljski plaz, Slano blato, pregled, Evropa, direktni strižni preizkus, stik geosintetik-zemljina, natezni preizkus, EBGEO, torzijske triosne preiskave votlih vzorcev, preizkuševanje zemljin, armaturni geosintetik, Evrokod 7, diplomske naloge, Slovenija, gradbene jame, Rimske Toplice, geostatična analiza, dinamični strižni modul zemljin