Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Danijel Vrhovšek

Vseh ključnih besed je 38, ki se skupaj pojavijo 40 krat.
2 ključnih besed (5.26 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 4 krat (10 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x50%disertacije, rastlinske čistilne naprave
1xmrtvice, stoječe vode, brakične vode, slapovi, izviri, alge, bentoške alge, kopenske alge, klasterska analiza, TWINSPAN, kondicioniranje, rastlinska čistilna naprava (RČN), dezinfekcija pitne vode, mikrobiološko onesnaženje, pitna voda, kanonična analiza, ekologija, odpadne vode, naravovarstvena zakonodaja, praktični pouk, metodika, Slovenija, zaposlovanje, družbene potrebe, naravovarstveni tehnik, poklicne kompetence, poklicno izobraževanje, vodozbirna območja, Ledavsko jezero, zaščitena območja, varstvo narave, modeliranje, remediacija, erozija, akumulacijska jezera, srednje šole