Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Bogomir Kovač

Vseh ključnih besed je 224, ki se skupaj pojavijo 375 krat.
60 ključnih besed (26.79 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 211 krat (56.27 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
16x7.58%Slovenija
10x4.74%analiza
8x3.79%ekonomske teorije, EU
7x3.32%ekonomski razvoj, trendi
6x2.84%varstvo okolja, zgodovina, ekonomska rast
5x2.37%krize, modeli, ekonomski vidik
4x1.9%institucije, trg, ekologija, zakonodaja, mednarodne primerjave, razvoj, management, case study, socialni vidik
3x1.42%finance, reforme, uravnotežen razvoj, politična ekonomija, ekonomski sistemi, država, ekonomska politika, energetika
2x0.95%obnovljivi viri energije, visoko šolstvo, trends, monetarna politika, energetski viri, odpadni material, dohodek, univerze, kultura, kapital, okolje, alternativna ekonomija, proizvodi, turizem, makroekonomija, ZDA, financiranje, reševanje problemov, ponudba, trg delovne sile, ekonomisti, regulacija, kadri, bela tehnika, industrijsko podjetje, Gorenje, bruto domači proizvod, globalizacija, nevarni odpadki, elektronska industrija, primeri
1xsiva ekonomija, deregulacija, trošarine, decentralizacija, davek na dodano vrednost, struktura, legalizacija, davčna reforma, davki, davčna politika, zdravila, davčni sistemi, upravljanje, neposredni davki, onesnaževanje okolja, projekti, direktive ES, časovne vrste, življenjski ciklus, entropija, teorija rasti, Avstrija, OECD, raziskave, električna energija, lokalna samouprava, družbeni odnosi, javni sektor, lokalna skupnost, šport, varstvo zraka, ekonomika, vodenje, zaščita, Črna gora, turistični proizvod, vlada, svobodna trgovina, neoklasiki, transformacija, privatizacija, birokracija, strateško planiranje, plin, likvidnost, obrestna mera, gospodarska gibanja, življenjski standard, tekstilna industrija, trgovina, prestrukturiranje, Centralna Evropa, Italija, gradbeništvo, inflacija, izvajanje, naravno bogastvo, Japonska, Irska, podjetništvo, lov, obdavčenje, delo, mikroekonomija, migracije, nepremičnine, industrija, internacionalizacija, ekonometrija, devizni tečaj, alkoholne pijače, brezalkoholne pijače, tržni delež, sistemi, zdravje, ekonomske integracije, embalaža, dohodnina, krščanstvo, capitalism, changes, reforms, socialna država, multidisciplinary aspect, institutions, sustainable development, environmental protection, ecology, državna pomoč, mednarodno sodelovanje, Ljubljana, Evropa, fiskalna politika, deficit, urbanizem, keynesianizem, zasebno podjetje, obvladovanje znanja, kapitalizem, economic development, varstvo voda, history, politični sistemi, demokracija, soodločanje, politics, globalization, economic theories, democracy, state, družbenoekonomski odnosi, krožno gospodarstvo, Magistrske naloge, poslovanje podjetja, uspešnost poslovanja, Kultura, Gospodarstvo, recikliranje, prodajalna, Kulturna politika, konkurenčnost, mednarodne finance, znanje, Univerza Nova Gorica, design, image, izobraževanje, šolstvo, islam, political economy, komparacije, nakup, vrednost, korporacije, tehnologija, informacijska tehnologija, zdravstvo, industrijska politika, ekonomija blaginje, elektroindustrija, Slopak, družba, religija, morala, politika, spremembe, mednarodna trgovina, plačilna bilanca, sončna energija, konkurenca, recesije, vedenjske znanosti, psihologija, EMU, denarna kriza, mednarodne ustanove, programi, organizacije, liberalizem, Čile, finančni instrumenti, svetovno gospodarstvo, javne finance, zdravstveno varstvo