Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Matjaž B. Jurič

Vseh ključnih besed je 173, ki se skupaj pojavijo 342 krat.
32 ključnih besed (18.5 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 201 krat (58.77 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
37x18.41%računalništvo
31x15.42%diplomske naloge
29x14.43%računalništvo in informatika
26x12.94%univerzitetni študij
9x4.48%računalništvo v oblaku
6x2.99%magisteriji
5x2.49%visokošolski strokovni študij, Java EE
4x1.99%JSF
3x1.49%načrtovalski vzorci, IaaS, integracija
2x1%spletna stran, Java, spletne aplikacije, spletni pajek, integracija aplikacij, spletna aplikacija, poslovna pravila, BPMN 2.0, Google App Engine, GWT, aplikacija tipa SaaS, hibridni oblak, PaaS, BPM, PHP, REST, spletna storitev, SOA, zasebni oblak, Android
1xmobilna telefonija, določanje položaja znotraj prostora, virtual sensor, bazna postaja, Microsoft system center 2012, virtualizacija, VMware vCloud, XML, summarization, programska oprema kot storitev, SaaS, programski model, jclouds, Amazon S3, Eclipse, OpenStack Swift, pristop odtisa, prejeta moč signala, migracija, računska navigacija, BPMS, migracijski adapter, implementacija spletnega pajka, spletni iskalnik, Google, Bonita BPM Community, JEE, VMware vCenter Orchestrator, delovni tok, privatni oblak, storitve v oblaku, orkestracija, ELB, avtomatizacija, poslovni model, Apache Struts, storitveno orientirana arhitektura, SOAP, vmesnik API, upravljanje poslovnih procesov, ključni kazalnik poslovanja, spremljanje poslovnih aktivnosti, nadzorna plošča, tehnologije za razvoj spletnih aplikacij, računalniški programski jeziki, modeliranje, storitveno usmerjena arhitektura, večnajemniški model, storitveno vodilo, dinamične spletne aplikacije, JSP, izdelava spletne aplikacije, vmesnik, internetna televizija, internet stvari, Java Enterprise Edition, meteorološka postaja, internet storitev, informacijski sistem, jQuery, uporabniški vmesnik, integracija z napravami, CDI, privacy, participatory sensing, močna tipiziranost, šibka sklopljenost, anotacije, vstavljanje odvisnosti, analiza, zlivanje, NoSQL, JavaServer Faces, evolucijski algoritmi, kompozitne komponente, SPARQL, MVC, AngularJS, odzivnost, validacija vnosov, orkestracija oblaka, upravljanje kompenzacij, disertacije, arhitekturno ogrodje, taksonomija, iskanje ujemanj in preslikav med shemami, podatkovna integracija, HTML5, enostranska aplikacija, knjižnica MapReduce-MPI, MapReduce, MongoDB, Hadoop MapReduce, povzetek podatkov, arhetipska analiza, konveksna ovojnica, priporočilni sistemi, integracija podatkovnih shem na osnovi instanc, zunanji ponudniki storitev, peskovnik, vertikalna razširljivost, dinamična spletna aplikacija, horizontalna razširljivost, interdisciplinarni študij, replikacija, JavaEE, ogrodje Spring, prikazovanje komponent, WildFly, JPA, validacija, poslovni procesi, mobile sensing, BRMS, MySQL, JasperSoft iReport, JAX-RS ogrodja, spletni uporabniški vmesnik, AWS Elastic beanstalk, definiranje opisnega jezika, RESTful spletne storitve, gasilci, vodenje administrativnih zadev, mobilne aplikacije, administracija oblaka, preslikava poslovnih procesov BPEL na delovne tokove spletne storitve SWF, Windows Azure, odzivno spletno oblikovanje, aplikacije SaaS, spletna ogrodja, ogrodje Stripes, ogrodje Apache Tapestry, SVG, vektorske grafike, oblak, OpenStack, delovni tokovi, BPEL, SWF, D3, iskanje preslikav